PIASECZNO Rodzina zastępcza to szansa na szczęśliwe i godne życie dla wielu dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Wszystkie osoby, które chciałyby podjąć się tej roli mogą skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.


 Ruszyło szkolenie dla rodzin zastępczych

Kandydaci przeszli proces diagnozy psychologiczno – pedagogicznej i uzyskali skierowanie na bezpłatne szkolenie, prowadzone przez licencjonowanych trenerów, według Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatów, pozwala więc poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenia umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą.

PRIDE rozwija umiejętności:

    1. opiekuńcze;
    2. zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień;
    3. wzmacniania więzi z rodziną naturalną;
    4. wzmacniania trwałych, pozytywnych związków;
    5. pracy zespołowej dla dobra dziecka.

Program składa się z 12 sesji grupowych, odbywających się co tydzień i trwających po 4 godziny. Część szkoleniową uzupełnią dwa indywidualne spotkania z trenerami, które odbywają się w miejscu zamieszkania kandydatów oraz 10-godzinnej praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Uczestnicy szkolenia mają do dyspozycji podręczniki programu PRIDE oraz materiały pomocnicze niezbędne do realizacji warsztatów szkoleniowych.

Kandydaci, którzy ukończą szkolenie uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 Kiedy kolejne szkolenie?

Kolejne szkolenie planowane jest na przyszły rok (drugi kwartał), ale wszystko zależy od zainteresowania kandydatów.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, bądź osobiście Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, pokój nr 14 lub 22, tel. 0-22 756-62-44, 756-61-97 e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl.

źródło: piaseczno.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię