Rzecznik praw dziecka zabiera głos w sprawie kontrowersyjnego billboardu

0

Jedna z naszych Czytelniczek o kontrowersyjnym billboardzie przy ul. Puławskiej, o którym pisaliśmy wczoraj (można przeczytać tutaj) powiadomiła Rzecznika Praw Dziecka. Jaką otrzymała odwiedź? Publikujemy poniżej:

Szanowna Pani,

odpowiadając na zgłoszenie przesłane drogą elektroniczną, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Rzecznik Praw Dziecka podziela Pani pogląd, że dzieci powinny być chronione przed drastycznymi treściami, jednakże nie posiada prawnych możliwości zablokowania działalności osób lub organizacji, które przekonane są o konieczności zamieszczania takich treści w przestrzeni publicznej. Rzecznik nie podziela poglądu o słuszności stosowania takich metod oddziaływania.

Sprawa dotycząca drastycznych treści prezentowanych na bilbordach zgłoszona została już do Rady Reklamy z wnioskiem o podjęcie działań przez Komisję Etyki Reklamy, która uznała, że wobec faktu, iż bilbord nie jest reklamą w rozumieniu Kodeksu Etyki Reklamy, nie posiada kompetencji w tym zakresie.

Z wiadomości pozyskanych przez Rzecznika wynika również, że Policja, działając na skutek zgłoszeń poszczególnych osób, kieruje wnioski o ukaranie autorów drastycznych materiałów do sądów, celem ustalenia, czy działania organizacji wypełniają znamiona czynu zabronionego.

W tym miejscu należy podkreślić, że Rzecznik stoi na straży praw dziecka, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców, którzy sprawują pieczę nad dzieckiem oraz reprezentują jego interesy.

Powyższe oznacza, że w sytuacji zetknięcia się dziecka z treściami lub obrazami, które jego opiekun uzna za niewłaściwe powinien on, stosownie do wieku, znajomości możliwości percepcyjnych dziecka wyjaśnić mu zastaną rzeczywistość i udzielić stosownego do jego wieku wsparcia.

Jedynym możliwym prawnym działaniem jest zwrócenie się przez konkretnych rodziców/opiekunów dziecka, które zostało narażone na dostęp do prezentowanych treści do organów ścigania (Policja, Prokuratura) o ocenę, czy nie doszło do złamania obowiązującego prawa.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego

Katarzyna Czaj-Trzcińska

czytaj też: 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię