Ścieżka rowerowa już gotowa!

2

GÓRA KALWARIA Zakończyła się budowa rekreacyjnej ścieżki rowerowej z Góry Kalwarii do Czerska ulokowanej wzdłuż koryta Cedronu. Trasa kończy się nieopodal Jeziora Czerskiego.

W ramach zadania „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej Etap I” od podstaw została wybudowana droga rowerowa wzdłuż rzeki Cedron pomiędzy Górą Kalwarią a Czerskiem, o łącznej długości 1534 m i szerokości 2 m. Dodatkowym elementem przedsięwzięcia była budowa dwóch miejsc czynnego wypoczynku, wyposażonych w: stojaki na rowery, ławki parkowe stalowe z drewnianą obudową oraz kosze parkowe na odpady.

Operacja mająca na celu rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy oraz bogatą historię regionu oraz poprawę jakości turystycznej infrastruktury przestrzennej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Do inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości niemal 237 766 zł.

Nowa, malownicza trasa pozwoli na dojazd do zamku w Czersku z pominięciem ruchliwych dróg.

 

Źródło:gorakalwaria.pl

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię