Ścieżki rowerowe na tapecie

1

KONSTANCIN-JEZIORNA Do 11 stycznia 2021 r. potrwają konsultacje społeczne projektu koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna. Opinie i wnioski do dokumentu można zgłaszać m.in. mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

W maju br. burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna przystąpił do opracowania Koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna. Od samego początku była możliwość składania wniosków do wymienionych dokumentów, w rezultacie czego do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 13 pism zawierających cenne uwagi i spostrzeżenia mieszkańców oraz organizacji działających na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz promowania roweru jako atrakcyjnego środka transportu.

Pierwszy etap zakończony

Od tego czasu przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie wyżej wspomnianych koncepcji oraz standardów. Spośród pięciu podmiotów biorących udział w postępowaniu wygrała firma M@G Consulting Marketing z Warszawy. Aktualnie wykonawca zakończył pierwszy z pięciu etapów prac, obejmujący m.in. szczegółową inwentaryzację istniejącej infrastruktury rowerowej oraz lokalnych uwarunkowań i charakterystyki ruchu rowerowego, a także opracowanie wstępnej koncepcji układu tras rowerowych oraz standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej.

Konsultacje społeczne

W związku z powyższym burmistrz Kazimierz Jańczuk zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z przedłożonymi przez wykonawcę dokumentami oraz składania wniosków i uwag do zaproponowanych w nich rozwiązań.
Należy je złożyć na piśmie na adres UMiG, pocztą elektroniczną na specjalny adres mailowy: rowery@konstancinjeziorna.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP. Z projektami opracowań można się zapoznać na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.konstancinjeziorna.pl, w zakładce: Planowanie przestrzenne/Ścieżki rowerowe.
Konsultacje potrwają do 11 stycznia 2021 r.

Sprawdzone rozwiązania

W ramach koncepcji wykonawca uwzględnił niemal wszystkie zebrane wnioski zainteresowanych osób oraz dostosował proponowane rozwiązania do warunków lokalnych naszej gminy. Przygotowane przez niego standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej bazują na najlepszych i sprawdzonych rozwiązaniach międzynarodowych, zgodnych z wymogami CROW, a jednocześnie są spójne ze standardami dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rekomendowana przez firmę M@G Consulting Marketing długość tras rowerowych – w celu stworzenia spójnej sieci rowerowej na terenie całej gminy – wyniosła ok. 77 km dla tras komunikacyjnych oraz ok. 54 km dla tras o charakterze rekreacyjnym.
Źródło: www.konstancinjeziorna.pl
CZYTAJ TAKŻE:  Stomatologia i wsparcie psychologiczne w Przychodni Grapa

1 KOMENTARZ

  1. zróbcie coś z pasem rowerowym do Baniochy, żeby nie był jednokierunkowy, bo policja straszy mandatami, ormowcy na rowerach czepiają się jadäcych pasem w kierunku Konstancina, a pas szeroki , przeważnie pusty i bez sensu jest jazda jezdnią , gdzie pędzą non stop auta z prędk 100 plus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię