Seniorzy pomogą władzom

1

PIASECZNO W sali widowiskowej Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w ostatni czwartek odbyły się wybory do nowego prezydium Piaseczyńskiej Rady Seniorów – gminnego organu o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym

Do objęcia stanowiska przewodniczącej rady zgłosiły się dwie kandydatki. Po krótkiej prezentacji każdej z nich przystąpiono do głosowania. Ostatecznie, stosunkiem głosów 16:14, nową przewodniczącą Piaseczyńskiej Rady Seniorów została Jadwiga Zwierzyńska – zastępca przewodniczącego Związku Emerytów i Rencistów (oddział w Piasecznie), wiceprzewodniczącą – Rena Banachowicz, a sekretarz – Elżbieta Babkiewicz.
– Dziękujemy wszystkim członkom PRS za głosy i zaufanie, którego postaramy się nie zawieść – mówi, w imieniu prezydium PRS, Rena Banachowicz. – Liczymy na dobrą wewnętrzną współpracę w ramach rady oraz z władzami gminy Piaseczno i wszystkimi organizacjami senioralnymi. To dla nas duże wyzwanie na kolejne trzy lata drugiej kadencji.
Zapału do pracy na rzecz seniorów życzyli nowemu prezydium, między innymi, burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz i wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.
– Jestem wdzięczny wybranym członkom prezydium za podjęcie się nowych roli – mówi Krzysztof Kasprzycki, koordynator ds. senioralnych i inicjator powstania PRS. – To energiczne i jednocześnie doświadczone w działalności społecznej osoby, które na pewno skutecznie i efektywnie będą kierować radą.

Tyl.

Będę pomagać władzom

Z Jadwigą Zwierzyńską, przewodniczącą Piaseczyńskiej Rady Seniorów, rozmawia Grzegorz Tylec

Dlaczego zdecydowała się pani kandydować na przewodniczącą?

Reprezentuję ponad 600 kobiet z naszego Związku Emerytów i Rencistów i to one mnie zmobilizowały żeby zasiąść w tej radzie. Wcześniej przez dwie kadencje byłam również przewodniczącą rady nadzorczej SM „Jedność” (nie brałam za to żadnych diet) oraz przewodniczącą związków zawodowych pracowników Zakładów Elektronowych Lamina.

Jakie są najważniejsze kwestie dotyczące seniorów w Piasecznie, które wymagają poprawy?

W pierwszej kolejności skupiam się na zdrowiu emerytów, bo jest nas coraz więcej.

A jakie będą pierwsze działania nowego prezydium? Macie już wstępne pomysły, które chcielibyście zrealizować?

Na razie jeszcze na to za wcześnie. W trakcie wyborów zwróciłam się do członków rady, że to oni będą mną kierować, a nie ja nimi. Oczywiście będę starała się też nie czekać na gotowe rozwiązania. Wprawdzie jako rada jesteśmy głównie organem doradczym, ale będziemy występować z naszymi inicjatywami. Pan burmistrz, pani wiceburmistrz i dyrektor GOPS Wioletta Urban to bardzo życzliwi i przychylni seniorom ludzie, z którymi będzie się miło pracować. Na pewno będę władzom pomagać, a nie przeszkadzać.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię