PIASECZNO We wtorek 8 sierpnia Piaseczyńska Rada Seniorów (PRS) gościła ponad 30 przedstawicieli formalnych i nieformalnych organizacji senioralnych z terenu powiatu żyrardowskiego w ramach wizyty studyjnej.


Spotkanie zorganizował Mariacki Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych pracujący z lokalną społecznością powiatu żyrardowskiego w ramach projektu Sieć Inicjatyw Senioralnych. Zebranie w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno otworzyła Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

Współpracuję z radami doradzającymi lokalnym władzom, ale Piaseczyńska Rada Seniorów to wyjątkowa grupa. Zasiadający w niej przedstawiciele wszystkich organizacji senioralnych z terenu gminy mają ogromną potrzebę działania i coś bardzo cennego: doświadczenie. Chcielibyśmy tę pozytywną energię wykorzystać do aktywizacji seniorów w Gminie i do wspólnego kreowania polityki senioralnej – powiedziała na rozpoczęcie wizyty studyjnej Hanna Kułakowska-Michalak, II Zastępca Burmistrza.

Wizyta studyjna to możliwość rozmów i wymiany doświadczeń. Organizacje senioralne z powiatu żyrardowskiego skupiające się wokół projektu powołania gminnych rad seniorów szukały sposobów powołania ich w swoich gminach. Goście mogli przekonać się jak wyglądają początki działalności gminnej rady seniorów oraz zapoznać się z warunkami stworzonymi przez gminę Piaseczno do współpracy z PRS.

Z nami nikt nie chce rozmawiać, nie możemy doprosić się o spotkanie i czujemy się niepotrzebni – mówiła z żalem jedna z seniorek z powiatu żyrardowskiego w trakcie dyskusji. Inna skarżyła się, że o utworzeniu rady seniorów nikt nie chce słyszeć.

Członkowie PRS zaznaczali, że choć działają dopiero od kilku miesięcy to zdążyli się dobrze zorganizować. Powstały m.in. grupy robocze zajmujące się różnymi zagadnieniami. Planowane jest również wspólne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów.

Zależy nam na aktywizacji innych seniorów. My już jesteśmy aktywni, ale chcemy wyciągnąć z domu naszych rówieśników –mówił przewodniczący PRS Piotr Jakubowski, przedstawiciel Klubu Seniora Jastrzębie.

Seniorzy z powiatu żyrardowskiego w Piasecznie

Bożenna Papaj oraz Lucyna Domańska-Włodarczyk z prezydium PRS podkreśliły, że oprócz tego celem PRS jest wpływanie na władze Gminy Piaseczno, co ostatecznie ma doprowadzić do powstania domu dziennej opieki dla seniorów.

Wielu obecnych członków z Piaseczyńskiej Rady Seniorów podzieliło się z koleżankami i kolegami już zauważalnymi korzyściami płynącymi z pracy w PRS. Delegatka Klubu Seniora w Józefosławia Urszula Toczek zaznaczyła, że dzięki formule powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów, składającej się z przedstawicieli organizacji senioralnych, do oddalonych od centrum Piaseczna srebrnych społeczności dociera więcej informacji. Z kolei Barbara Olesińska zasiadająca w Piaseczyńskiej Radzie Seniorów z ramienia KS Żabieniec podkreśliła, że oprócz wsparcia finansowego na działalność i zajęcia, jakie udzielane jest klubom seniora przez ich organizatora, czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, klubowicze co miesiąc z własnej inicjatywy dokonują drobnych wpłat i z samodzielnie organizują wspólnie czas. Ta aktywność przenosi się później na działalność w Piaseczyńskiej Radzie Seniorów i takich ludzi powinno się oddelegowywać do pracy w gminnej radzie seniorów. Z kolei Jan Miszczuk z Klubu Seniora Złotokłos wskazał, że nie wolno załamywać się, gdy ktoś odchodzi z organizacji np. Klubu Seniora.

KS Złotokłos działa już 16 lat. Ludzie przychodzą i odchodzą, ale zawsze jest ok. 50 osób, z którymi i dla których warto się angażować we wspólne przedsięwzięcia – mówił Pan Jan.

Piaseczyńska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie w dn. 22 marca br. Składa się z przedstawicieli 12 organizacji senioralnych działających na terenie gminy Piaseczno (sześć klubów seniora, UTW, dwóch stowarzyszeń, fundacji i dwóch związków), przedstawiciela burmistrza oraz dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej. Rady seniorów powstają dzięki nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z listopada 2013 roku, która wprowadziła art. 5 c jednocześnie określając charakter organu doradczego na inicjatywny, doradczy oraz konsultacyjny.

źródło: piaseczno.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię