Skatalogowano zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym

0

PIASECZNO Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna przeprowadziło inwentaryzację 50 historycznych pomników nagrobnych znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. Kościuszki w Piasecznie.


Inwentaryzacja nagrobków została wykonana w ubiegłym roku i była możliwa dzięki dotacji otrzymanej od konserwatora zabytków. Cmentarz parafialny wprawdzie już od 1991 roku posiada wpis do rejestru zabytków, ale teraz do rejestru zostanie wpisany każdy ze zinwentaryzowanych nagrobków, co zapewni im oddzielną ochronę konserwatorską. Każdy nagrobek został szczegółowo opisany z precyzyjnym określeniem stanu jego zachowania, co pozwoli w przyszłości na jego ewentualne odtworzenie.
Mamy nadzieję, że przekazane karty ewidencyjne tych zabytkowych pomników pomogą parafii i lokalnym historykom podtrzymać dziedzictwo gminy dla kolejnych pokoleń – mówi Piotr Kalbarczyk z Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, który koordynował projekt.
Pełna dokumentacja została przekazana Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, burmistrzowi i proboszczowi parafii św. Anny, który zarządza cmentarzem

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię