Skontrolują segregację śmieci

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Będą kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna zasad segregacji odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami i nałożeniem na nich opłaty podwyższonej.

Obowiązująca od ponad roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady zmieszane. Od 1 stycznia 2020 r. to już nie wybór, ale obowiązek.

Pamiętaj o tych zasadach

Firma Lekaro odpady komunalne od mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna odbiera w godz. 7.00–20.00. Powinny one zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwartej altanie przed godz. 7.00 i wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru poszczególnych frakcji, zgodnie z harmonogramem. Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia firmie swobodnego dostępu oraz dojazdu do pojemników i worków. W przeciwnym razie odpady nie zostaną zabrane (bez możliwości złożenia w tym przypadku reklamacji).

Kontrola pojemników i worków

Pracownik firmy odbierającej odpady komunalne w każdej chwili może skontrolować zawartość worków lub pojemników. Kontrole w zakresie prawidłowej segregacji będą prowadzić także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. W przypadku stwierdzenia selektywnej zbiórki niezgodnej z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, burmistrz wyda decyzję administracyjną o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W gminie Konstancin-Jeziorna wynosi ona 72 zł od osoby miesięcznie.

Harmonogramy odbioru odpadów w PDF-ie:

Sektor 1 

Sektor 2

Sektor 3

Sektor 4

Sektor 5

Źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię