Skrzyżowanie Julianowskiej i Urbanistów

4

PIASECZNO Rozpoczyna się przebudowa bardzo niebezpiecznego i newralgicznego skrzyżowania w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego. To ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla pieszych i rowerzystów oraz kierowców, który jest kluczowym połączeniem Józefosławia i Julianowa z Piasecznem.

Gmina przystąpiła do wykonania projektu drogowego ulicy Urbanistów w 2017 roku. Ze względu na skomplikowana lokalizację skrzyżowania urząd miasta przygotował 2 warianty, które były konsultowane z zainteresowanymi stronami, wybierając ostatecznie najmniej ingerujący w przyległe nieruchomości. Niestety, taka przebudowa nie mogła obejść się bez zajęcia pod jej realizację części prywatnych nieruchomości.

Przebudowa torów

Pozwolenie na budowę zostało wydane w trybie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Decyzja nr 14/2019 została wydana przez Starostę Piaseczyńskiego w dniu 14 maja 2019 r. Decyzji tej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, który uprawnia zarządcę drogi do podjęcia działań objętych art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1474 ze zm.).
– Pierwotnie przebudowa skrzyżowania została zaplanowana na 2021 r., Rada Miejska zabezpieczyła finansowanie tej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednak w lutym 2020 r. PGNIG Termika poinformowała nas o konieczności przeprowadzenia remontu przejazdu kolejowego i całkowitym jego zamknięciu, co może się odbyć jedynie w miesiącach wakacyjnych – mówi Robert Widz, II Zastępca Burmistrza.

CZYTAJ TAKŻE:  Skorzystaj z bezpłatnych badań przesiewowych

Skoordynowane zamknięcie na wakacje

Zamknięcie przejazdu ulicą Julianowską stanowi ogromne utrudnienie komunikacyjne dla okolicznych mieszkańców. Najkrótsze objazdy wynoszą odpowiednio 3 km i 4,5 km, dodatkowo mieszkańcy pozbawieni są transportu publicznego. Aby uniknąć dwukrotnego zamknięcia ul. Julianowskiej, Gmina zdecydowała się skoordynować prace drogowe na skrzyżowaniu ul. Julianowskiej z ul. Urbanistów z remontem przejazdu kolejowego przez PGNIG Termikę. Rada Miejska przesunęła środki finansowe na bieżący rok, a w przetargu wyłoniono wykonawcę robót drogowych. Udało się również skoordynować w jednym czasie modernizację linii energetycznej przez PGE Dystrybucja.

Sporna nieruchomość

W międzyczasie Gmina Piaseczno podejmowała próby ugodowego przejęcia nieruchomości na rogu ul. Julianowskiej i ul. Urbanistów, niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji gminnej. Wychodząc właścicielce naprzeciw, proponowała zawarcie porozumienia w przedmiocie odbudowy ogrodzenia w ramach inwestycji, na co właścicielka nie wyraziła zgody. Jednocześnie wobec braku zgody właścicielki na wykonanie operatu szacunkowego, nie było możliwości określenia wysokości odszkodowania za przejmowany fragment nieruchomości wraz z naniesieniami i nasadzeniami. Ostatecznie, w związku z koniecznością przystąpienia do realizacji inwestycji oraz brakiem porozumienia z właścicielką, podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury egzekucyjnej.

CZYTAJ TAKŻE:  Skorzystaj z bezpłatnych badań przesiewowych

Niestety inwestycje drogowe, które poprawiać mają komfort użytkowania i zwiększać bezpieczeństwo wymagają przestrzeni, a to często wiąże się z koniecznością pozyskiwania dodatkowych gruntów, a gdy nie ma na to zgody prywatnego właściciela sięgać trzeba po procedury administracyjne. To koszt dostosowywania infrastruktury do standardu miasta – wyjaśnia burmistrz Daniel Putkiewicz.

Poprawa bezpieczeństwa

Przebudowa skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Urbanistów poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców w tym rejonie. Samo skrzyżowanie zostanie odsunięte od przejazdu kolejowego. Wybudowany zostanie chodnik i ścieżka rowerowa, będzie nowe oznakowanie drogowe i oświetlenie. Na tym etapie poszerzony zostanie pas drogowy ul. Urbanistów, utwardzone zostanie pobocze ulicy. W dalszej perspektywie przebudowana zostanie cała ulica Urbanistów, aż do ul. Polnej. Termin tej przebudowy uzależniony jest od możliwości finansowych gminy i decyzji Rady Miejskiej.

 

Biuro Promocji i Kultury

4 KOMENTARZE

  1. Przecież to jest jakiś śmiech na sali!!!!! W zeszłym roku droga była zamknięta bo robili rondo zaraz za torami Teraz zamkną bo robią skrzyżowanie 30metrów dalej! Czy nie można było tego zrobić naraz!!! Piaseczno to stan umysłu w Polsce

  2. A co z komunikacją miejską ? Ludzie znów nie będą mogli dojeżdżać do pracy bo jedyny autobus L39 jadący w stronę Piaseczna będzie zablokowany jak rok temu, a 739 będzie miał pętle pod szkołą w Józefosławiu ? bo jeśli tak to będzie kolejna porażka są starsi Ludzie którzy muszą chociażby nawet nie chcieli to muszą się dostać do Piaseczna, a sama odległość pokonywana do autobusu wynosi 1,2km od skrzyżowania które będzie przebudowywane dla osób w pewnym wieku jest to bardzo męczące nie wspomnę już o ludziach niepełnosprawnych.

  3. Planowane do utwardzenia pobocze powinno zostać wyniesione ponad poziom asfaltu inaczej zniknie pod wodą razem z ulicą przy pierwszych opadach deszczu. Dla pieszych zalania ul. Urbanistow to ogromne i niestety regularne utrudnienie

  4. Zapomnieli zrobić odprowadzenie wody czyli drenaż podczas zalewania kiedyś asfaltem bo na ul. Urbanistów chyba nie ma żadnego i te garby tworzące basen uniemozliwiajac przejście które jest tylko możliwe po ulicy wtedy i po ulicy jest niemożliwe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię