Spółka wodna przedstawiła plany na ten rok

2

LESZNOWOLA W połowie lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności za ubiegły rok i przyjęto budżet na rok obecny. Na konserwację urządzeń wodnych spółka przeznaczy prawie pół miliona złotych


Lesznowolska spółka wodna została powołana do życia 7 lat temu. Jest to najprężniej działająca spółka w całym powiecie piaseczyńskim. W ubiegłym roku jej przychody wyniosły ponad 605 tys. zł, a wydatki – ponad 506 tysięcy zł. Za tę kwotę wykoszono m.in. ponad 80 tys. mb rowów, a 3750 mb urządzeń wodnych odmulono. Udrożniono też 24 zbieracze i wyremontowano 29 studni. W tym roku dochody spółki mają być niższe i wynieść 474 tys. zł. Już wiadomo, że 135 tys. zł dotacji przekaże jej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, a 100 tys. zł – gmina Lesznowola. Resztę budżetu mają stanowić składki członkowskie.
– W 2020 roku poprosiliśmy starostę o przyznanie naszej spółce dotacji, ale nie nie otrzymaliśmy żadnych środków – mówi Adam Gawrych, przewodniczący zarządu spółki.
Szkoda, bo większość starostw w naszym województwie dofinansowuje spółki wodne. Nie poddajemy się jednak i będziemy pisali do starosty kolejne wnioski. Wydaje mi się, że w interesie powiatu leży, aby spółki wodne utrzymywały w dobrej kondycji rowy, do których spływa woda z dróg powiatowych – dodaje.
Zmieniający się charakter gminy wymusza opracowanie nowych rozwiązań związanych z gospodarką wodną. Potrzebne są kolejne zbiorniki i systemy retencji wodnych. Okazuje się, że przepustowość rowów, do których spływa woda z dróg, osiedli i placów, jest niewystarczająca, ponieważ melioracje były budowane na potrzeby okolicznych rolników.
Brakuje wizji zagospodarowania wód opadowych – uważa Adam Gawrych. – W terenie nie ma już naturalnych stawów, oczek i zastoisk, bo po prostu zostały one zasypane i zabudowane. Dlatego szczególnie ważne jest przypominanie właścicielom gruntów o obowiązkach wynikających z posiadania urządzeń melioracyjnych.
Spółka, zajmując się nadzorowaniem urządzeń wodnych, często trafia na samowole budowlane na rowach czy drenażach. Wszelkie nieprawidłowości od razu zgłaszane są do odpowiednich instytucji, w tym starostwa powiatowego i Wód Polskich.

TW

2 KOMENTARZE

  1. Witam ,
    czekam kiedy Spółka Wodna z Gminy Piaseczno przedstawi swój plan – bo nie widziałam go od min 30 lat- a składkę roczną płacę co roku ?????:(

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię