Sport przeciwko uzależnieniom!

0

PIASECZNO Na zlecenie burmistrza Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA przeprowadził badania na temat „Wpływu aktywności sportowej na spożycie używek wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Piaseczno.” Wyniki tych analiz przedstawione zostały na konferencji, która odbyła się 1 lutego

Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że sport ma ogromne znaczenie w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Aktywni sportowo rzadziej sięgają po używki, świadomie dbają o swoje zdrowie i są mniej podatni na wpływ otoczenia.
Sport nie jest tylko prostym „wypełniaczem” czasu wolnego, dającym poprawę zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej, ale także skutecznym sposobem kształtowania pożądanych postaw i cech charakteru. Badania pokazują, że profilaktyka anty-uzależnieniowa poprzez sport powinna jak najszerzej angażować rodziców i opiekunów, którzy są największym autorytetem dla swoich dzieci i to właśnie rodzice swoją postawą i zaangażowaniem w największym stopniu przyczyniają się aktywności swoich dzieci.
– Przeprowadzone badania potwierdziły, że kierunek jaki obrała gmina Piaseczno udzielając dotacji ponad 30 klubom sportowym propagującym różne dyscypliny jest dobrą inwestycją w przyszłość młodego pokolenia naszej lokalnej społeczności – powiedziała wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Wszelkie ponoszone nakłady i inwestycje w sport dzieci i młodzieży przynoszą efekty w polityce antyuzależnieniowej – dodała
Wyniki badań przedstawił Pan Rafał Lange – doktor socjologii, adiunkt w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, Kierownik Działu Badań Ośrodka Sondaży Społecznych OPINIA, realizator badań społecznych w Polsce i za granicą.

Skrócona wersja raportu z badania dostępna jest tutaj.

źródło: piaseczno.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię