Sportowcu – zawnioskuj o stypendium

0

PIASECZNO Działając zgodnie z Uchwałą nr 32/III/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.12.2018r. uprzejmie informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięcia sportowe w 2020 roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie siedziby głównej GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 do 31.12. 2020r. do godz. 12.00. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania stypendiów sportowych znajdują się w załącznikach. W przypadku pytań osoba do kontaktu Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716-80-01 wew.11; 660-057-999.

Lista dokumentów niezbędnych do rozpatrzenie wniosku stypendialnego:
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wyniki sportowe.
2. Uzasadnienie wniosku.
3. Oświadczenie zawodnika / opiekuna prawnego.
4. Dane do zeznania podatkowego.
5. Oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osoby pobierającej stypendium sportowe.
6. Potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydanych przez właściwy związek sportowy.
7. Opinia stowarzyszenia o wywiązywaniu się zawodnika z obowiązków statutowych.
8. Zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Burmistrza M i G Piaseczno o okolicznościach skutkujących pozbawienia stypendium.
9. Oświadczenie zawodnika o nie reprezentowaniu innego stowarzyszenia w tej samej dyscyplinie.
10. Program szkolenia stypendysty.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Komisja Stypendialna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię