Sprawdź, czy możesz zagłosować w wyborach samorządowych

0

PIASECZNO Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. Zdecydujemy w nich o tym, kto będzie nas reprezentował w Radzie Miejskiej w Piasecznie, w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego oraz w Sejmiku Mazowieckim. Mieszkańcy gminy zdecydują również o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Tylko do 2 kwietnia można złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania!

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Decyzje podejmowane przez wybranych 7 kwietnia 2024 r. przedstawicieli władz lokalnych będą dotyczyć naszego najbliższego otoczenia i spraw, które wiążą się z naszą codziennością – stanu dróg, transportu publicznego, dostępu do terenów zielonych, szkół, oferty kulturalnej, opieki społecznej, troski o zabytki, ład przestrzenny, ochronę środowiska i wiele innych spraw lokalnych, za które odpowiadają poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Rejestr wyborców i obwody głosowania

Przed wyborami warto sprawdzić czy jesteśmy ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Z automatu trafiamy tam przy zameldowaniu na pobyt stały. Możemy również złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w miejscu, w którym nie mamy zameldowania na pobyt stały, ale stale zamieszkujemy. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub postaci dokumentu elektronicznego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie na terenie gminy poprzez okazanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca lub dołączenie np. umowy najmu, rachunku za media na swoje dane lub oświadczenie właściciela lokalu z podaniem numeru księgi wieczystej. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 2 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 22 lub 23 bądź elektronicznie poprzez aplikację mObywatel lub stronę gov.pl. W wyborach samorządowych nie ma możliwości pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania i dopisania się do spisu na jedno głosowanie.

Jak sprawdzić, gdzie będziemy głosować 7 kwietnia 2024 r.? Możemy to zrobić w serwisie mObywatel po zalogowaniu się przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną albo korzystając z aplikacji mObywatel. W gminie Piaseczno jest 48 stałych obwodów do głosowania. Ich lista opublikowana jest na stronie internetowej gminy www.piaseczno.eu, a także w obwieszczeniach papierowych umieszczonych na tablicach ogłoszeniowych. W lutym 2024 roku nastąpiła niewielka zmiana stałych obwodów głosowania. Największa zmiana dotyczy mieszkańców ulicy Jarząbka, którzy od najbliższych wyborów nie będą już głosować w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 13, lecz w Szkole Podstawowej nr 4 w CEM w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.

Lista kandydatów i karty do głosowania

Listę zarejestrowanych kandydatów na burmistrza, radnych gminy, powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego sprawdzimy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl.

Podczas głosowania w lokalu wyborczym otrzymamy 4 karty do głosowania. Na poszczególnych kartach znajdą się kandydaci do rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku oraz kandydaci na burmistrza. Na każdej z kart wskażemy swojego kandydata poprzez zaznaczenie kratki przy wybranym nazwisku. Możemy oddać głos na jednego wybranego kandydata na każdej z list. Aby nasz głos był ważny musimy zaznaczyć tylko jedną kratkę (dwie przecinające się linie) na jednej liście do głosowania.

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00-21.00.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię