Sprzedaż węgla w Gminie Prażmów

0

PRAŻMÓW Wójt Gminy Prażmów informuje mieszkańców, że dystrybucja węgla opałowego w ramach rządowego programu wspierania gospodarstw domowych została przekazana do realizacji firmie PPHU „GAWĘGPOL” w Prażmowie ul. Piotra Czołchańskiego 10.

Węgiel będzie sprzedawany mieszkańcom na preferencyjnych warunkach tj. po cenie nie wyższej niż 2000,00 zł brutto za 1 tonę węgla.

Limit zakupu węgla opałowego w 2022 r. wynosi 1,5 tony (1500 kg) na każde gospodarstwo domowe korzystające ze źródła ciepła zasilanego węglem opałowym. W przypadku zakupu w 2022r. mniejszej ilości nie będzie możliwości zakupu pozostałej ilości w przyszłym roku.

Zakup węgla w 2023 roku w ilości 1,5 tony realizowany będzie w I kwartale przyszłego roku.

Uprawnionymi do zakupu węgla opałowego są wszyscy mieszkańcy gminy, którzy korzystają ze źródeł ciepła zasilanych węglem kamiennym i dopełnili obowiązku rejestracji ww źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wniosek wypełnia i składa tylko osoba, która otrzymała dodatek węglowy!

Sprzedaż węgla nastąpi po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy Prażmów. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i możliwości realizacji zakupu wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

Wzór wniosku jest do pobrania na stronie internetowej gminy www.prazmow.pl oraz BIP Gminy Prażmów, wnioski w formie papierowej można uzyskać w Urzędzie Gminy i GOPS Prażmów.

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Prażmów ul. P. Czołchańskiego 1, wrzucając do urny znajdującej się w holu Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na ww adres lub też w formie elektronicznej – za pomocą ePUAP – wniosek taki musi zostać podpisany profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Koordynatorem z ramienia Gminy Prażmów jest Inspektor ds. obronnych, OC i ZK.

Informacje telefoniczne pod nr telefonu: 22 727 05 21 wew. 141.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię