Środki na dofinansowanie sprzętu medycznego na wyciągnięcie ręki

0

POWIAT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie posiada jeszcze w bieżącym roku środki na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do składania wniosków o dofinansowanie na zaopatrzenia w w/w wyroby medyczne.

Do zaopatrzenia zalicza w szczególności:

 • wózki inwalidzkie,
 • poduszki przeciwodleżynowe,
 • protezy kończyn dolnych i górnych,
 • pionizatory,
 • aparaty słuchowe,
 • obuwie ortopedyczne,
 • gorsety, kołnierze,
 • laski, kule, balkoniki,
 • soczewki okularowe,
 • lupy, pomoce optyczne,
 • aparaty słuchowe, wkładki do aparatów,
 • pasy ortopedyczne,
 • materace przeciwodleżynowe,
 • ortezy typu AFO, DAFO
 • buty do ortez.

Jak załatwić sprawę – uproszczona procedura:

 1. W celu ubiegania się o dofinansowanie należy:
  a) uzyskać od lekarza zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy;
  b) potwierdzone zlecenie przez NFZ dostarczyć do sklepu/firmy, w którym będzie zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy;
  c) wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie PCPR, tj. w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14. Druki wniosków do pobrania dostępne są bezpośrednio w punkcie obsługi interesanta w siedzibie PCPR oraz w biuletynie informacji publicznej.
 2. Wnioski rozpatrywane są w kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel.
 3. Przyznane dofinansowanie przekazane jest wnioskodawcy zgodnie z zaznaczoną we wniosku formą przekazania przyznanych środków finansowych.
 4. W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych na ich zakup.

Załączniki do wniosku:

 1. kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności),
 2. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  albo
  faktura proforma /oferta cenowa/ określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą
  opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i terminem realizacji zlecenia od
  momentu przyjęcia do realizacji wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty
  ortopedyczne i środki pomocnicze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię