Strajk nauczycieli! Egzaminy gimnazjalne raczej się odbędą

0

PIASECZNO/POWIAT W poniedziałek rozpoczął się ogólnopolski strajk nauczycieli, który objął swoim zasięgiem także ogromną większość placówek na terenie powiatu piaseczyńskiego. W niemal wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze


W Piasecznie w poniedziałek do strajku przystąpiło ponad 80 proc. nauczycieli, co spowodowało odwołanie zajęć dydaktycznych w szkołach. Planowe zajęcia odbywają się natomiast w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 6 w Głoskowie oraz Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym. W szkołach – w miarę możliwości – realizowane są natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice na czas strajku nie byli w stanie zapewnić im opieki. Te dzieci mogą też liczyć w szkole na obiad.
– Pragniemy uspokoić rodziców i uczniów przystępujących do egzaminów, że mimo ogromnych trudności pracujemy nad harmonogramem przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty, które pomimo strajku są dla nas priorytetem – poinformowała w poniedziałek Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna. Ze specjalną ofertą dla wszystkich uczniów wyszło Centrum Kultury, które przygotowało ponadplanowe koncerty, warsztaty i lekcje historyczne dla młodszych dzieci. Z kolei GOSiR udostępnił uczniom dwa boiska (przy basenie i na stadionie miejskim), z których można korzystać pod okiem instruktorów.
Strajk nauczycieli objął także niemal wszystkie placówki na terenie gminy Lesznowola.
– Wyjątkiem jest gminne Przedszkole w Mysiadle – mówi Jacek Bulak, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Z naszych informacji wynika, że tam wychowawcy w ogóle nie rozważali protestu (w placówce nie ma związków zawodowych). W pozostałych szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczne nie odbywają się. W podstawówkach zostały zorganizowane natomiast zajęcia opiekuńcze, z których korzysta jednak bardzo mało dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Centrum Sportu starają się także zapewniać dzieciom opiekę w formie zajęć świetlicowych. Obecnie trwają intensywne przygotowania do egzaminów gimnazjalnych, które raczej się odbędą.
Z 14 placówek oświatowych na terenie Góry Kalwarii strajkuje 11. Zajęcia normalnie odbywają się w Przedszkolu w Baniosze, Przedszkolu nr 1 przy ul. ks. Sajny oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących (również przy ul. ks. Sajny). We wszystkich szkołach mają odbyć się egzaminy gimnazjalne. Specjalną ofertę dla dzieci przygotowały na czas strajku Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, który udostępnił najmłodszym basen za 1 zł.
W spór zbiorowy z rządem weszli także nauczyciele w Konstancinie-Jeziornie. Tu do strajku przystąpiły wszystkie szkoły i przedszkola, których organem prowadzącym jest gmina. Mimo trudnej sytuacji kadrowej, placówki oświatowe zapewniły dzieciom i młodzieży zajęcia opiekuńcze. W poniedziałek uczestniczyło w nich łącznie 79 uczniów. Mimo trudnej sytuacji samorząd robi wszystko, żeby przeprowadzić egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty. Trwają intensywne poszukiwania pedagogów, którzy wspomogą komisje egzaminacyjne.
W Tarczynie do strajku przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe. Ne strajkuje natomiast jedyne przedszkole publiczne, którego pracownicy solidaryzują się jednak z protestującymi. – W szkołach odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty powinny odbyć się normalnie – informuje Edyta Onufrowicz, dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Tarczynie.
Strajkuje także Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie oraz Szkoła Podstawowa w Uwielinach. W obydwu placówkach egzaminy mają odbyć się planowo. Akcja strajkowa objęła także 10 szkół średnich, znajdujących się pod skrzydłami powiatu piaseczyńskiego. W placówkach tych prowadzone są tylko zajęcia opiekuńcze.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię