Straż Miejska usuwa wraki z ulic i parkingów

4

PIASECZNO Od 2018 roku Straż Miejska w Piasecznie odnotowała 84 wraki na terenie naszej gminy. 72 pojazdy zostały usunięte przez właścicieli w wyznaczonym terminie przed ich odholowaniem. W przypadku 12 wraków toczy się postępowanie, czyli ustalenie właściciela pojazdu i powiadomienie o konieczności jego usunięcia, co daje podstawę do odholowania.

Co to jest wrak?

Ze względu na brak interpretacji prawnej definicji wraku pojazdu oraz brak ustawowej definicji, wrakiem potocznie nazywamy pojazd pozbawiony tablic rejestracyjnych lub znajdujący się w stanie wskazującym na to, że nie jest używany. O tym może świadczyć m.in. jego wiek, zniszczone wnętrze czy dostępność pojazdu dla osób trzecich.

Jak działa ta procedura?

Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić do Straży Miejskiej pojazd, który stoi długo nieużywany w jednym miejscu, jest uszkodzony lub zaparkowany w sposób utrudniający ruch. Na podstawie zgłoszenia strażnicy miejscy ustalają właściciela pojazdu, a następnie wzywają go do usunięcia pojazdu. Jeżeli pojazd nie zostanie usunięty, Straż Miejska okleja samochód i umieszcza informację o odholowaniu pojazdu w ciągu 7 dni. Po wyznaczonym terminie pojazd zostaje odholowany na parking strzeżony a Straż Miejska rozpoczyna kolejne czynności polegające na poinformowaniu właściciela i policji o odholowaniu pojazdu.

Pojazdy odholowywane są na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2018r. poz.1990) oraz §4 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Nr 143, poz. 845 z późn. zm.) na koszt właściciela lub posiadacza. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy pojazd nie zostanie odebrany z parkingu, na mocy Ustawy przechodzi na własność Gminy Piaseczno oraz zostaje przekazany do recyklingu. Cała procedura związana z usunięciem wraku pojazdu od momentu zgłoszenia do jego utylizacji zajmują zwykle około 8 miesięcy.

 

Źródło: piaseczno.eu

4 KOMENTARZE

  1. Chyba procedura zajmuje 5 lat. Dokonałam zgłoszenia wraku 3 miesiące temu, nic się nie dzieje. Zero reakcji straży miejskiej. To jest kpina jak straż miejska działa, jej kompetencje powinna przejąć policja. Byłoby dużo taniej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię