Studia biznesowe w Akademii Leona Koźmińskiego

0

Studia biznesowe dają szansę uzyskania dobrego startu w życiu zawodowym. Otwierają możliwość kariery praktycznie w każdym sektorze gospodarczym, toteż cieszą się one coraz większą popularnością. Studia magisterskie to dobre przygotowanie do podjęcia pracy zarówno w przedsiębiorstwach, jak również we własnym biznesie. Dają one nie tylko wiedzę i doświadczenie biznesowe, ale również rozwijają umiejętności komunikacji międzyludzkiej, umiejętność pracy grupowej i autoprezentacji.

Akademia Leona Koźmińskiego – pozycja uczelni według rankingów na świecie i w Polsce

Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia biznesowa o bardzo szerokim profilu, kształcąca blisko dziesięć tysięcy osób na kierunkach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Może również poszczycić się wielotysięczną rzeszą absolwentów.

Akademia Leona Koźmińskiego od roku 2009 znajduje się w światowych rankingach edukacyjnych „Financial Times”, takich jak ranking studiów magisterskich z zarządzania – Global Masters In Management, ranking studiów magisterskich z finansów – Global Masters in Finance, ranking programów Executive MBA – Global Executive MBA oraz ranking europejskich uczelni biznesowych –- European Business Schools. Głównymi kryteriami rankingowymi są tu przede wszystkim duży odsetek zagranicznych wykładowców, wysoki odsetek kadry ze stopniem doktora oraz poziom wynagrodzenia absolwentów uczelni.

ALK w rankingu European Business Schools prowadzi wśród uczelni biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmując 45. miejsce i wyprzedza między innymi uczelnie w Pradze, Petersburgu i Moskwie. W rankingu Global Masters in Management ALK zajmuje 39. miejsce na świecie i jest w tym rankingu jedyną uczelnią z Polski. W rankingu Global Masters in Finance ALK uplasowała się na 20. miejscu na świecie, jako jedyna uczelnia z Europy Środkowo-Wschodniej. W rankingu Global Executive MBA uczelnia jest jedyną z Polski, która znalazła się wśród stu najlepszych uczelni na świecie i zajmuje 63. miejsce.

W Polsce według rankingu uczelni ekonomicznych „Perspektyw” Akademia Leona Koźmińskiego, zajmując pierwsze miejsce, stała się liderem w 2020 roku. Podobnie miejsce pierwsze, już po raz dwudziesty pierwszy, uczelnia zdobyła w 2020 roku wśród uczelni niepublicznych w Polsce, a wśród wszystkich polskich uczelni zajmuje miejsce 15. Ponadto ALK w 2020 roku odniosła zwycięstwo w Rankingu Wydziałów i Kierunków Prawa „Rzeczpospolitej”.

Akademia Leona Koźmińskiego – posiadacz „potrójnej korony akredytacyjnej”

ALK posiada trzy najważniejsze akredytacje, które przyznawane są uczelniom biznesowym. Są to tzw. „trzy korony”: EQUIS – European Quality Improvement System, AACSB –Association to Advance Collegiate Schools of Business, oraz AMBA – Association of MBAs. Akademia jest jedną ze stu uczelni na świecie, które posiadają wszystkie trzy akredytacje. Akredytacja EQUIS jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym za wysoką jakość kształcenia oraz warunki studiowania. ALK posiada akredytację AACSB przyznawaną w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości jako jedna z 6% wszystkich uczelni biznesowych na świecie. Uczelnia jest również posiadaczem akredytacji AMBA przyznawanej za najwyższą jakość kształcenia. Ocenia się tu kwalifikacje kadry, poziom kształcenia, warunki studiowania, jak również osiągnięcia studentów.

Akademia Leona Koźmińskiego – oferta edukacyjna

Studia magisterskie w ALK oferują szeroki wybór kierunków, również w języku angielskim. Oprócz kierunków takich jak zarządzanie, finanse i rachunkowość czy prawo i zarządzanie w biznesie dostępne są również kierunki w języku angielskim: Master in Applied Global Economics, Master in Big Data Science, Master in Financial Crime Prevention in Business. Zarządzanie oraz finanse i rachunkowość można studiować zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Oferta studiów magisterskich jest skierowana do absolwentów studiów licencjackich, a także do osób już zatrudnionych, chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Wysokospecjalizowana kadra wykładowców, innowacyjne metody kształcenia, możliwość bezpłatnego korzystania z licznych zasobów cyfrowych oraz szerokie inicjatywy i projekty w ramach studenckich ruchów naukowych to główne atuty kształcenia w ALK. Akademia kładzie duży nacisk na współpracę z partnerami biznesowymi, uwzględniając w kształceniu aktualne potrzeby rynku.

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego pozwolą zdobyć nie tylko szeroko rozumianą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

Artykuł promocyjny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię