STYPENDIA SPORTOWE I NAUKOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRAŻMÓW

0

PRAŻMÓW CUW w Prażmowie zaprasza do przesyłania wniosków o stypendia sportowe i naukowe. Stypendia przyznaje Wójt ze środków przyznanych na ten cel przez Radę Gminy.

 

CUW w Prażmowie  ogłosił nabór wniosków o stypendia sportowe i naukowe. Kto może się ubiegać o stypendium? Uczniowie i studenci do czasu ukończenia 24 roku życia.

Rodzaje stypendiów

  • za wyniki w nauce
  • za szczególne osiągnięcia sportowe
  • za szczególne osiągnięcia artystyczne

Wnioski mogą składać rodzice i prawni opiekunowie, dyrektorzy szkół, organizacje społeczne i kluby
Termin składania wniosków to 30 października 2022, do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia oraz w przypadku studentów zaświadczenie z uczelni o realizacji studiów.

Stypendium przyznaje się za okres od września do sierpnia roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

Stypendia przyznaje Wójt w granicach środków przyznanych na ten cel przez Radę Gminy.

Szczegółowe informacje i wniosek
http://www.prazmow.edu.pl/?page_id=261&fbclid=IwAR07RZz14vco-H16vFLiKbhXCXHFFbJArXmqmFe-EA0dU3FqIFhoAKEAuBc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię