Sytuacja epidemiczna w DPS. 17 mieszkańców zakażonych. Apel powiatu.

0

GÓRA  KALWARIA Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii jest zmienna, jednak przez cały okres epidemii stabilna. Mieszkańcy mają zapewnione wszelkie usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające oraz pełny dostęp do usług medycznych.


W placówce stosowane są wszelkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, rekomendacje i instrukcje przekazywane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wprowadzane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Starostę Piaseczyńskiego nakazy, zakazy i polecenia oraz zarządzenia wewnątrz organizacyjne Dyrektora Domu Pomocy Społecznej – wszystkie mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Warto podkreślić, iż Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii jest placówką zapewniającą całodobową opiekę aż 500 mieszkańcom. Jest to nie tylko jedna z największych tego typu instytucji wsparcia w Polsce, lecz także w Europie. Pomimo to od początku wprowadzenia stanu epidemii, aż do dnia 1 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii nie było przypadku zakażenia mieszkańca COVID-19, co świadczy o bardzo dobrej organizacji pracy Domu w reżimie sanitarnym oraz wprowadzaniu właściwych rozwiązań i procedur zapobiegających potencjalnym zakażeniom.

Placówka jest w pełni zabezpieczona w środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji powierzchni, urządzenia do odkażania i inne specjalistyczne środki ochrony oraz sprzęt medyczny.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna w kraju analogicznie jest zmienna w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Na dzień 10 listopada w Domu zakażonych było 17 mieszkańców, z których 2 osoby są hospitalizowane, natomiast 15 osób choruje w placówce w wyodrębnionym na cele izolacji budynku w DPS. 1 mieszkaniec Domu zmarł z powodu zakażenia SARS-CoV-2 posiadał jednak choroby współtowarzyszące.

Narastająca ilość zachorowań wśród mieszkańców, ale przede wszystkim duża ilość zwolnień lekarskich pracowników domu pomocy społecznej budzi obecnie największy niepokój i wyzwanie. W związku z prognozowanymi trudnościami kadrowymi powiat piaseczyński w porozumieniu z wojewodą mazowieckim tworzy tzw. „rezerwowe listy kadrowe”. Rezerwowa kadra może obejmować w szczególności wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej, czy pracowników instytucji, których działalność została zawieszona w związku z epidemią. O podjęcie wspólnych z samorządem powiatowym działań w celu zasilenia zasobów kadrowych domów pomocy społecznej powiat wystąpił do wójtów i burmistrzów gmin powiatu piaseczyńskiego. Utworzenie wspólnych z poszczególnymi gminami list znacznie usprawni proces wsparcia DPS.

Zachęcamy również wszystkich mieszkańców naszego powiatu posiadających wolę niesienia pomocy do wsparcia zasobów kadrowych Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (nie chodzi o wolontariat a o płatną pracę).

Źródło: piaseczno.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię