Szkoły gotowe na zdalne nauczanie?

5

Nowe komputery, laptopy, projektory multimedialne – taki właśnie sprzęt pojawi się niebawem w 130 szkołach na Mazowszu, w tym w 9 z subregionu warszawskiego zachodniego. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Jego wartość w tym roku wynosi blisko 22 mln zł.

Nie wszyscy uczniowie mają komputery

Z raportu przygotowanego przez Federację Konsumentów wynika, że aż 50-70 tys. uczniów w Polsce nie posiada w domu komputera lub tabletu, a ponad milion uczniów współdzieli urządzenia z innymi domownikami1. Dlatego Mazowsze już drugi rok z rzędu realizuje projekt unijny, dzięki któremu nowoczesny sprzęt komputerowy trafia do mazowieckich szkół. Jego całkowita wartość to już ponad 55 mln zł. Co istotne, sprzęt otrzymają placówki, które do tej pory nie brały udziału w projekcie, w tym 9 szkół z regionu warszawskiego zachodniego.

Chcemy, aby szkoły na Mazowszu były przygotowane na każdą sytuację – wskazuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Jest to możliwe dzięki środkom unijnym w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego. W tym roku na zakup sprzętu komputerowego dla 130 szkół przeznaczymy blisko 22 mln zł. W ramach dwóch edycji projektu z dofinansowania skorzystało w sumie 366 mazowieckich szkół – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Pomaga samorząd województwa mazowieckiego

Radny województwa mazowieckiego, przewodniczący komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba podkreśla, że zakup sprzętu komputerowego dla szkół to inicjatywa o szczególnym znaczeniu. – Chcemy w ten sposób usprawnić naukę i pomóc zarówno szkołom, jak i rodzinom, których nie stać na zakup laptopa, komputera czy tabletu. Dostęp do tego typu urządzeń to często bardzo duży problem. Dlatego realizacja tego projektu jest dla nas tak ważna.

Dofinansowanie otrzymała m.in. Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. – Placówka przeznaczy fundusze na sprzęt komputerowy oraz szkolenia nauczycieli i uczniów. COVID-19 spowodował obniżenie dochodów samorządów, dlatego każda pomoc finansowana jest na wagę złota – mówi wójt gminy Leoncin Adam Krawczak

Dzięki unijnemu dofinansowaniu do szkół zostaną dostarczone nowe urządzenia i oprogramowanie. Będą to m.in. stanowiska komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, laptopy, projektory oraz moduły i programy edukacyjne, w tym pakiety Office 365. Co ważne, uczniowie bez dostępu do sieci zostaną wyposażeni w internet mobilny. Program obejmuje również szkolenia oraz zdalne instruktaże, które pomogą nauczycielom i uczniom przygotować się do ewentualnego kolejnego okresu nauki zdalnej oraz efektywnie korzystać z zakupionego sprzętu.

Kto otrzymał pomoc?

W tym roku z subregionu warszawskiego zachodniego sprzęt komputerowy otrzymają: Szkoła Podstawowa w Głusku z siedziba w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Podstawowa w Prażmowie, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, Szkoła Podstawowa w Lesznowoli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, Szkoła Podstawowa im. J. Jagielskiego w Międzyborowie, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rejtana, Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii.

W 2020 roku z subregionu warszawskiego zachodniego sprzęt komputerowy otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Błoniu, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku, Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach, Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, Zespół Szkół Ogólnokształcacych im. M. Dąbrowskiej w Komorowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym, Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu, Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii, Zespół Szkolno-przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ruścu.

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

1 Raport Federacji Konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,1479,wykluczenie-cyfrowe-podczas-pandemii.html

5 KOMENTARZE

    • Nie po to suweren kasę dostał żeby jakieś komputery, czy laptopy kupować. Flaszka była bardziej pilna. A przecież suweren wie, że teraz może znowu wyciągnąć rękę, bo biedny i nie ma i mu dadzą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię