TARCZYN Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn otrzymały wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – książek niebędących podręcznikami.


Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 53 100 zł, z czego dotacja celowa to 42 480 zł, natomiast wkład własny Gminy Tarczyn to 10 620 zł.

Lista szkół, którym w 2017 roku zostało udzielane wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- w ramach  Priorytetu 3

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota dotacji celowej otrzymana z Rządowego Programu  “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

1

Szkoła Podstawowa im. J. Chełmońskiego w Suchostrudze

2 480,00 zł

2

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Górskiego w Pamiątce

12 000,00 zł

3

Publiczne Gimnazjum im. W. Górskiego w Pamiątce

4 000,00 zł

4

Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie

12 000,00 zł

5

Szkoła Podstawowa im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych

4 000,00 zł

6

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów

4 000,00 zł

7

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów

4 000,00 zł

Razem:

42 480,00 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię