GÓRA KALWARIA/POWIAT Po ukazaniu się artykułu autorstwa Piotra Chmielewskiego pt.: „Zostałam potraktowana jak śmieć – mówi była pracownica powiatowej instytucji”, jako pracownicy POIK, chcemy wyrazić swoje zaniepokojenie


Uważamy, że przedstawione tam stwierdzenia godzą w rzeczywisty obraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i tworzących go specjalistów. W naszym odczuciu zostały naruszone zaufanie i poczucie bezpieczeństwa naszych pacjentów. W Ośrodku szczególnie dbamy o profesjonalizm udzielanej pomocy, co potwierdzają informacje zwrotne od osób, które z niej korzystają oraz statystyki interwencji i pracy terapeutycznej. Natomiast słowa: „Jak instytucja, która mnie skrzywdziła może zajmować się pomocą ofiarom przemocy?” sugerują, że nasz zespół skrzywdził tę Panią. Jest to nieprawdziwa i niesprawiedliwa ocena.

Do wykonywania pracy pomocowej potrzebny jest dobrze wykwalifikowany i zarządzany zespół. W naszym odbiorze obecny sposób kierowania zespołem pozwala nam na współdziałanie i profesjonalne wykonywanie naszej pracy.

Negatywny wydźwięk artykułu, opatrzonego zdjęciem naszej placówki, może powodować, że osoby potrzebujące pomocy nie zgłoszą się po nią.

Zespół pracowników POIK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię