Trasa rowerowa do Magdalenki odśnieżona jak nigdy dotąd. Cykliści są wniebowzięci!

0

LESZNOWOLA Dwa tygodnie temu pisaliśmy o zaśnieżonych i oblodzonych trasach pieszo-rowerowych, których utrzymaniem nikt się nie zajmuje. – Po waszej interwencji trasa do Magdalenki po prostu lśni – cieszy się Robert Kamiński


Robert Kamiński każdego dnia podróżuje rowerem z Gołkowa do Magdalenki. Jeszcze dwa tygodnie temu, po większych opadach śniegu nasz czytelnik bardzo narzekał na stan ciągu, którego przebycie latem zajmuje mu 20 min, a zimą co najmniej dwa razy dłużej. Ksawery Gut z zarządu powiatu wyjaśniał, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek odśnieżania ścieżek ciąży na właścicielach nieruchomości, do których one przylegają. Obowiązek egzekwowania tego przepisu ciąży na wójtach, burmistrzach lub prezydentach miast. Nie wiadomo kto odśnieżył trasę, ciągnącą się od ulicy Postępu w Lesznowoli Kolonii aż do Magdalenki. W każdym razie praca została wykonana porządnie.
– Teraz mogę wreszcie, pierwszy raz od trzech lat, bezpiecznie dojechać zimą do pracy – cieszy się Robert Kamiński. – To dzięki wam, dlatego bardzo dziękuję za pomoc.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię