Uchwała o powiatowym budżecie obywatelskim czeka na poprawki

0

POWIAT Dziś rano do przewodniczącego rady powiatu wpłynie wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. To efekt uchylenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową kilku zapisów w uchwale o powiatowym budżecie obywatelskim

RIO podważyła dwa z siedmiu kryteriów weryfikacji składanych projektów. Uznała, że zapisy „wykonalność techniczna” oraz „niegenerowanie kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania” wymagają uściślenia i doprecyzowania.
RIO wskazała także, że to rada, a nie zarząd powinna określać coroczny harmonogram budżetu obywatelskiego.
– Zwróciłem się e-mailowo do starosty Ksawerego Guta oraz przewodniczącego rady powiatu Włodzimierza Rasińskiego oraz Przewodniczącego Klubu Koalicja Obywatelska Krzysztofa Kasprzyckiego o współpracę, celem jak najszybszego wprowadzenia zmian wskazanych przez RIO – powiedział nam kilka dni temu pomysłodawca powiatowego budżetu obywatelskiego, radny PiS Sergiusz Muszyński. – Zmiany są bardzo proste do przygotowania. Liczę więc na to, że uda się je przegłosować na sesji nadzwyczajnej w ciągu kilku dni po weekendzie majowym.
Radny Sergiusz Muszyński twierdzi, że nie doczekał się na odpowiedzi na swoje e-maile.
– W związku z przyjęciem do wiadomości przedmiotowego orzeczenia oraz brakiem woli ze strony Rady Powiatu Piaseczyńskiego do skorzystania z prawa do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zasadne jest uchwalenie zmian w kształcie wynikającym z przywołanego orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – czytamy w uzasadnieniu wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej. – Wnioskodawcy zdecydowali się na przygotowanie przedmiotowego projektu z uwagi na brak podjęcia w tej materii działań uchwałodawczych przez Zarządu Powiatu.
Na to właśnie liczył starosta Ksawery Gut.
– Czekamy na poprawki wnioskodawców – powiedział nam wczoraj, gdy zapytaliśmy co dalej z budżetem obywatelskim w kontekście uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy poprawki w uchwale zostaną zaakceptowane przez większość radnych podczas sesji nadzwyczajnej? O tym przekonamy się wkrótce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię