Uchwalono budżet na przyszły rok. Tylko 15 mln zł na inwestycje!

0

LESZNOWOLA Dziś radni uchwalili budżet gminy na 2018 rok. Dochody mają wynieść ponad 191 mln zł, zaś wydatki prawie 187 mln zł. Nadwyżka ma zostać przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji


Uchwała budżetowa na 2018 rok została podjęta jednogłośnie

Dochody bieżące gminy mają wynieść w przyszłym roku prawie 188 mln zł, a dochody majątkowe – kolejne 3,5 mln zł. W dochodach 23 mln zł stanowią dotacje (w tym na program 500+) i kolejne 42 mln zł – subwencja oświatowa. Dochody własne gminy mają wynieść 124 mln zł, w tym 67 mln zł ma stanowić dochód z podatku od osób fizycznych, 2,5 mln zł z podatku od firm, 33 mln zł podatek od nieruchomości i ponad 4 mln zł od środków transportu.

Duże wydatki na oświatę

Wydatki bieżące zaplanowano na 171 mln zł, a wydatki majątkowe, z których lwią część stanowią inwestycje, na kolejne 15,7 mln zł. Najwięcej środków gmina przeznaczy na oświatę i wychowanie (80 mln zł, 43 proc. wszystkich wydatków). Na pomoc społeczną, w tym program 500+ pójdzie ponad 26 mln zł, 1,1 mln zł przeznaczono na bibliotekę publiczną, 3,24 mln zł na ośrodek kultury, 2,4 mln zł na wspólny bilet i transport zbiorowy. Sporą część budżetu, bo aż 9,127 mln zł (o ponad 800 tys. zł więcej niż przed rokiem) pochłonie też tzw. janosikowe.
Projekty budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 odczytała wójt Lesznowoli Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Zaznaczyła, że gmina ma tylko 6,7 mln zł zobowiązań, co stanowi 3,5 proc. budżetu, przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 11,58 proc. – Sami oceńcie państwo czy to zadłużenie jest duże przy ponad 190 mln zł dochodu – mówiła wójt Lesznowoli. – W przyszłym roku założyliśmy tylko sprzedaż jednej nieruchomości w Zamieniu o wartości 2,7 mln zł. Niewielkie zadłużenie umożliwia nam szukanie dodatkowych źródeł finansowania.

85 planowanych inwestycji

Wójt Batycka-Wąsik sporo miejsca poświęciła też inwestycjom, mimo że przeznaczone na nie środki nie rozbudzają wyobraźni mieszkańców. Ponad 6 mln zł ma zostać przeznaczone na drogi, 3,5 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne i aż 3,35 mln zł na budowę budynku socjalnego dla 24 rodzin (gmina ma otrzymać na ten cel 450 tys. zł dotacji). – Na przyszły rok zaplanowaliśmy aż 85 zadań inwestycyjnych – zwróciła uwagę Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Nie dodała, że wiele z nich, to zadania małe, które będą kosztować raptem od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Większość zadań jest też kontynuowanych (inwestycje 2 i 3-letnie), nowych w projekcie budżetu pojawia się niewiele. I tak z ważniejszych przyszłorocznych inwestycji warto wspomnieć o kontynuacji budowy kanalizacji w Jazgarzewszczyźnie, Łoziskach i Starej Iwicznej (ponad 1,9 mln zł), budowie odwodnienia w ulicy Masztowej w Łazach (0,6 mln zł), rozpoczęciu budowy ul. Gminnej w Lesznowoli (200 tys. zł w przyszłym roku, łącznie 4,2 mln zł do roku 2020). Gmina aktualizuje też dokumentację projektową pod budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz wykona ulicę Ogrodową w Magdalence (0,7 mln zł), a także przeznaczy 0,5 mln zł na rozbudowę skrzyżowania Alei Krakowskiej z ul. Nadrzeczną w Wólce Kosowskiej (inwestycja ma kosztować łącznie 5 mln zł). 450 tys. zł zostanie przeznaczone w 2018 roku na wykup gruntów pod gminne drogi i tyle samo na modernizację hali sportowej w Łazach. Ponad milion złotych gmina przeznaczy też jako pomoc finansową dla inwestycji realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Chodzi o od dawna planowaną budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Szkolnej w Lesznowoli (593 tys. zł) oraz budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721, od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską (699 tys. zł).

Tomasz Wojciuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię