Uchwalono plan wydatków na ten rok. Najwięcej pieniędzy pójdzie na drogi i oświatę

0

PIASECZNO Radni przyjęli dziś budżet na 2019 rok. Dochody gminy wyniosą 507 mln zł, zaś wydatki – prawie 575 mln zł. 67-milionowy deficyt mają pokryć przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz emisja papierów wartościowych


Burmistrz Daniel Putkiewicz (drugi z prawej) poinformował, że już niedługo rozpocznie się planowanie inwestycji na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej odczytała skarbnik Agnieszka Kowalska. Oprócz dużego deficytu uwagę zwracają na pewno wydatki na oświatę, które przekroczą w tym roku 200 mln zł oraz inwestycje, na które pójdzie blisko 110 mln zł. Najważniejszą z nich, ale też najbardziej prestiżową, jest dokończenie budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II. Oprócz tego będą rozbudowywane szkoły w Gołkowie i Głoskowie. Remont przejdzie kilka kluczowych dla mieszkańców dróg, w tym ulica Dworcowa w Piasecznie. Opinię komisji finansów, dotyczącą projektu budżetu, przedstawił jej przewodniczący, Artur Maicki.
– Sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra, a każdy rok kończy się nadwyżką – ocenił. – Zarówno dochody bieżące jak i wydatki regularnie rosną.
Mimo to Artur Maicki zwrócił uwagę na fakt, że sytuacja może się w następnych latach zmienić. Zauważył, że może nastąpić spowolnienie gospodarcze. Szykują się też podwyżki dla nauczycieli i być może samorządy również poniosą ich koszty. Po odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nadszedł czas na dyskusję wśród radnych. Głos zabrał tylko Michał Rosa, który wskazał dysproporcje w różnych obszarach gminy, jeśli chodzi o inwestycje. Przed podjęciem uchwały budżetowej głos zabrał jeszcze burmistrz Daniel Putkiewicz, który podkreślił jak istotne jest dla niego planowe realizowanie zadań.
– Wkrótce zaczniemy rozmawiać o inwestycjach na 2020 rok, aby móc wcześniej przygotować ich koncepcję – mówił.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię