Unia dofinansuje projekt „Mazowieccy Liderzy E-administracji”

0

GÓRA KALWARIA 5 grudnia Burmistrz Dariusz Zieliński oraz Andrzej Trzęsiara, zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. Mazowieccy Liderzy E-administracji


Wspólny projekt będzie realizowany przez wnioskodawcę i Lidera Gminę Górę Kalwarię oraz partnerów Gminy: Tarczyn, Celestynów, Cegłów, Ząbki, Izabelin i Powiaty: Wołomiński i Warszawski-Zachodni oraz partnera prywatnego firmę Certes Sp. z o.o.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 – 30.06.2019 r.

Wartość projektu wynosi 1 492 009,43 zł z czego 1 256 995,43 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18.

źródło: gorakalwaria.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię