Uruchomienie portalu z wynikami pomiarów zanieczyszczeń powietrza

0
Uruchomienie portalu z wynikami pomiarów zanieczyszczeń powietrza

PIASECZNO Po trzytygodniowym okresie próbnym portal z wynikami pomiarów zanieczyszczeń powietrza został udostępniony internautom.


W marcu na terenie Piaseczna zostały zamontowane czujniki do analizy jakości powietrza. Pięć autonomicznych stacji do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1 oraz wilgotności i temperatury umieszczono przy szkołach przy ul. Orężnej, ul. Szkolnej, ul. Świętojańskiej i al. Kasztanów, a także na terenie oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Żeromskiego.

Początkowo stacja bazowa znajdowała się na budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, jednakże podczas testu systemu okazało się, że dla zapewnienia sprawnego przesyłu danych należy ją przenieść do innej lokalizacji. Aktualnie ww. stacja znajduje się na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Zarówno ten jak i inne problemy techniczne zostały rozwiązane w pierwszych trzech tygodniach działania systemu, co pozwoliło na udostępnienie mieszkańcom wszystkich funkcjonalności portalu czujnikimiejskie.pl.

Co można znaleźć na portalu?

Na portalu czujnikimiejskie.pl można znaleźć informacje dotyczące budowy i sposobu działania systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza, zainstalowanego na terenie Piaseczna. Poruszane są tu również zagadnienia dotyczące m.in. konsekwencji zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza tzw. niską emisją oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku.

Centralnym punktem portalu jest zakładka nazwana „Mapą jakości powietrza”. Po jej kliknięciu internauci zostają przeniesieni na stronę mapa.czujnikimiejskie.pl/p/piaseczno, która do niedawna dostępna była jedynie dla zalogowanych użytkowników. Jest to baza zawierająca zarówno wyniki przekazywane przez piaseczyńskie sensory, jak i wyniki pochodzące ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Na stronie głównej portalu znajdują się podstawowe informacje o jakości powietrza w rejonie każdego z czujników wyrażone w postaci wyników pomiarów:

  • poszczególnych pyłów w µg/m3,
  • Indexu jakości CAQI 100, który opisuje czystość powietrza tekstowo,
  • skali liczbowej AQHI.

Aby użytkownik portalu nie czuł się zagubiony w związku ze stosowaną terminologią utworzono bazę wiedzy (przycisk „Dowiedz się więcej”), dzięki której każdy internauta dowie się jak odczytywać prezentowane wyniki oraz czym są badane substancje. Prezentowane wyniki stanowią średnią godzinową pomiarów wykonywanych z częstością co 20 minut.

Opiekunowie portalu

Należy podkreślić, że nadzór merytoryczny nad systemem do pomiaru i analizy jakości powietrza uruchomionego na terenie Piaseczna sprawuje Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki czemu rejestrowane wyniki są wysoko precyzyjne i mogą stanowić ważne źródło rzetelnej informacji o stanie powietrza w Piasecznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię