Urząd przechodzi w tryb zdalny

0

GÓRA KALWARIA Od 24 stycznia Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii przechodzi w tryb pracy zdalnej

Gmina Góra Kalwaria przechodzi w tryb zdalny, nie zamykają drzwi urzędu, jednak w pierwszej kolejności interesanci mają kontaktować się telefonicznie. W przypadkach tego wymagających, urzędnik umówi się na spotkanie.

DANE KONTAKTOWE:
? Biuro Rady Miejskiej: 22 727 35 93, [email protected]
? Biuro Zamówień Publicznych: 22 727 34 14, [email protected]
? Dowody osobiste: 22 727 48 76, [email protected]
? Działalność gospodarcza: 22 727 26 30, [email protected], [email protected]
? Ewidencja ludności: 22 727 35 41, [email protected]
? Kancelaria ogólna: 22 727 35 82, [email protected]
? Karta Rodziny, Karta Seniora, Karta Komunikacyjna: 609 050 022, [email protected]
? Lokale komunalne: 22 727 95 04, [email protected]
? Lokalne Centrum Kompetencji (Program „Czyste powietrze”): 505 699 433, [email protected]
? Obrona cywilna, sprawy wojskowe: 22 736 38 26, 519 396 871, [email protected]
? Sekretariat burmistrza: 22 727 34 11, [email protected]
? Stanowisko ds. utrzymania terenów publicznych: 505 699 339, [email protected]
? Straż Miejska: 502 078 136, [email protected]
? Transport publiczny: 22 727 26 30, [email protected]
? Urząd Stanu Cywilnego: 22 727 13 71, [email protected]
? Wydział Finansowy: 22 726 57 73, [email protected]
? Wydział Gospodarki Odpadami: 22 726 57 74, [email protected],
? Wydział Gospodarowania Mieniem i Geodezji: 22 727 12 57, [email protected]
? Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa: 22 736 39 21, [email protected]
? Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (w tym zieleń i zwierzęta): 22 727 57 73, [email protected]
? Wydział Organizacyjny: 22 727 34 11, [email protected]
? Wydział Planowania Przestrzennego: 22 736 01 89, 22 727 13 79, [email protected]
? Wydział Podatkowy: 22 727 13 72, 22 726 57 82, [email protected]
? Wydział Promocji i Informacji: 22 727 95 17, [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię