PIASECZNO Pomimo wejścia w życie 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w Gminie Piaseczno będą obowiązywały dotychczasowe zasady segregacji, aż do grudnia 2018 r. Przyczyną są obowiązujące umowy z wykonawcami odbierającymi odpady – informuje Gmina Piaseczno.


W Gminie Piaseczno obowiązują następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Selektywne odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do odbioru odpadów biodegradowalnych ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „suchych” i szkła zapewnia Gmina Piaseczno.

3. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się z podziałem na następujące frakcje:

a) Odpady surowcowe (tzw. „suche” gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia
b) Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
c) Bioodpady i odpady zielone (gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub w przeźroczystych workach o pojemności max. 120 litrów dowolnego koloru z wyłączeniem koloru żółtego i zielonego). Zbiórka prowadzona jest w okresie od wiosny do jesieni (marzec – listopad).
d) Odpady zmieszane komunalne (gromadzone w opisanych pojemnikach lub kontenerach).
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do sposobu gromadzenia odpadów komunalnych, będziemy Państwa na bieżąco informować.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-85, 736-29-88 oraz na stronie internetowej: www.odpady.piaseczno.eu

źródło: piaseczno.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię