W Gminie Tarczyn 2022 rok pod znakiem działań i inwestycji

0

TARCZYN Grudzień to czas na podsumowanie tego, co udało się osiągnąć w minionym roku oraz planów na przyszłość.

Ten rok był inny niż poprzednie, z pewnością zaskoczył nas wszystkich, choćby ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą. Ale był to także rok nieustannych inwestycji, przedsięwzięć realizowanych dla mieszkańców Gminy Tarczyn.

 • Ul. Lawendowa w Tarczynie

2,5 mln zł przeznaczyła Gmina Tarczyn na budowę ul. Lawendowej w Tarczynie.
Całość inwestycji wyniosła blisko 6 milionów złotych. Zdobyte dofinansowanie to 3,5 miliona złotych.

Lawendowa przed
Lawendowa po
 • Ul. Wrzosowa w Tarczynie
  Koszt inwestycji wyniósł 305 040 zł, w tym zdobyte dofinansowanie w wysokości 157 539 zł.
 • Ul. Graniczna w Jeżewicach
  Wkład własny Gminy Tarczyn to 341 940 zł. Koszt inwestycji wyniósł 1
  709 700,00 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Rezerwy Ogólnej Budżetu Państwa 1 367 760,00 zł
 • Przebudowa ul. Długiej w Kotorydzu
  Na realizację tego celu Gmina Tarczyn zdobyła 199 477,85 zł dotacji, całość inwestycji wyniosła 398 955,70 zł, w tym środki własne gminy Tarczyn w wysokości 199 477,85 zł
 • Remonty ulic
  Wyremontowana została także ul. Mszczonowska w Świętochowie, a także ulice: Jodłowa w Pawłowice i Leśna w Rembertowie. Koszt położenia nawierzchni asfaltowej wyniósł 978 195, 26 zł i pochodził w całości z budżetu Gminy Tarczyn.
 • Nowa kamienica na Rynku w Tarczynie
  Dzięki zaangażowaniu gminy Tarczyn przy ul. Rynek została zbudowana nowa kamienica. Jej budowa jest kolejnym etapem zmian w wyglądzie tarczyńskiego Rynku.
Kamienica przed remontem
Kamienica po remoncie
 • Otwarto Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarczynie

6 lipca w Tarczynie z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego zostało otwarte Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest to oddział dzienny, który będzie służył młodym pacjentom.

 • Para Prezydencka na rozpoczęciu roku szkolnego w Tarczynie
  W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie wziął udział Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą

 • 65 laptopów przekazała Gmina Tarczyn w ramach projektu Granty PPGR
  16 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz przekazała laptopy dzieciom z rodzin pegeerowskich. Zakup laptopów był możliwy dzięki udziałowi w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina. Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Tarczyn wyniosła 173 875 zł.

 

 • 20 komputerów dla ZS w Tarczynie w ramach programu Cyfrowa Gmina
  Pracownia komputerowa, składająca się z 20 komputerów, została utworzona w ZS w Tarczynie. Koszt stworzenia pracowni to 100 000 zł

 

 • 300 tys. zł dla Gminy Tarczyn na termomodernizację sali sportowej przy ZS w Tarczynie
  Całość inwestycji wyniosła 925 032,05 zł w tym wysokość zdobytego dofinansowania 299 988 zł. Wkład własny Gminy Tarczyn to 625 044,05 zł.
 • Termomodernizacja ZS w Tarczynie
  Całość inwestycji wg umowy o dofinansowanie wyniosła 2 794 693,31 zł w tym
  dofinansowanie 80% wartości inwestycji tj. 1 817 606, 70 zł.
 • Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Pamiątce
  Koszt inwestycji to 197 661 zł, w tym dofinansowanie to 125 771,69 zł
 • Nowy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością
  Gmina Tarczyn zakupiła nowy samochód do przewozu osób z niepełnosprawnością. Zdobyte zostało dofinansowanie w wysokości 82 500 zł. Całkowity koszt pojazdu wyniósł 201 720 zł.
 • Zakup nowego bojowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kotorydz
  475 000 zł to kwota jaką otrzymała jednostka z Wojewódzkiego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt nowego wozu to blisko 1 100 000 zł. Pozostałe środki 100 000 zł pochodzą z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 100 000 zł z Powiatu Piaseczyńskiego, a 425 000 zł to środki własne Gminy Tarczyn.

 • Gmina Tarczyn dla Ukrainy
  Gmina Tarczyn realizowała pomoc obywatelom Ukrainy, poprzez powierzone jej zadania i kompetencje, dotyczące obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Gmina uruchomiła także punkt zbiórki darów

 • Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarczyn
  Trzy jednostki strażackie: OSP Kotorydz (20 000 zł) , OSP Suchodół (20 000 zł), OSP Tarczyn (19 120 zł) oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP w Tarczynie (15 000 zł) otrzymały dofinasowanie na zakup środków ochrony indywidualnej.

 • 30 000 zł dla Gminy Tarczyn z programu Mazowieckie Strażnice
  Zdobyte dofinansowanie zostało przeznaczone na remont sanitariatów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole. Całość inwestycji wyniosła 60 000 zł, w tym zdobyte dofinansowanie wynoszące 30 000 zł. Reszta kwoty pochodzi z budżetu Gminy Tarczyn
 • Nowe liceum w Tarczynie
  Dzięki zaangażowaniu i staraniom ze strony Burmistrz Tarczyna Barbary Galicz Tarczyn będzie mógł poszczycić się nową placówką edukacyjną. Budowa liceum w Tarczynie stała się faktem. 14 lutego został podpisany list intencyjny. Stronami listu są: Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego oraz właścicielka działki, na której powstanie budynek dla istniejącego Zespołu Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie, gdzie organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

  Na zdjęciu od lewej: Ewa Lubianiec – Członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego; Zdzisław Lis – Wicestarosta Piaseczyński, Ksawery Gut – Starosta Piaseczyński; Barbara Galicz – Burmistrz Tarczyna; Hanna Ziółkowska – właścicielka działek.
 • Remont stref aktywności ruchowej na terenie rekreacyjnym w Drozdach
  Koszt inwestycji wyniósł 373 534,98 zł, zdobyte dofinansowanie to 237 680 zł, a wkład własny Gminy Tarczyn to 135 854,98 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię