PIASECZNO W najbliższych tygodniach ruszy przebudowa drogi 721 (ul. Okulickiego) w Piasecznie. Dziś wykonawca inwestycji – firma Skanska S.A i MZDW podpisały umowę na realizację zadania.


Na inwestycję przeznaczono 22 mln złotych

Zakres robót obejmie rozbudowę 2-kilometrowy odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Mleczarską i ul. Powstańców Warszawy a krzyżówką z ul. Julianowską. Termin zakończenia budowy planowany jest na luty 2019 r. Koszt inwestycji to kwota blisko 22 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Powstaną nowe chodniki, zjazdy do posesji i sieć kanalizacyjna

W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa trasa z nową nawierzchnią, nowe odwodnienie jezdni, zjazdy do posesji, sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Mieszkańcy zyskają chodniki i ścieżki rowerowe po obu stronach drogi oraz nowe przejścia dla pieszych, które zostaną wyposażone w elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. azyle dla pieszych. Przebudowa oraz budowa nowych sygnalizacji świetlnych znacznie poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Nowa droga będzie dostosowana do obsługi ruchu tranzytowego.

W połowie czerwca ruszy przebudowa ul. Okulickiego
Firma Skanska S.A i MZDW podpisały umowę na realizację zadania

Zaczną już w połowie czerwca

Pierwsze prace powinny się rozpocząć na przełomie czerwca i lipca. W połowie czerwca Skanska przejmie plac budowy i rozpocznie prace przygotowawcze. Będą one polegały przede wszystkim na przygotowaniu placu budowy, odhumusowaniu i wycince drzew kolidujących z inwestycją.

Na czas przebudowy drogi, odcinek ul. Okulickiego pozostanie przejezdny w obu kierunkachzapewnia wykonawcaZ uwagi na duży zakres prac prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu.

Przebudowa ul. Okulickiego w Piasecznie jest pierwszym z trzech etapów zaplanowanych do realizacji inwestycji na drodze 721. Kolejnym etapem będzie budowa nowego przebiegu drogi wraz z obwodnicą Lesznowoli i węzłem S7. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Ostatnim, trzecim etapem będzie przebudowa 5 km odc. drogi od Piaseczna do Konstancina Jeziorna, nad którym aktualnie trwają prace projektowe.

źródło: piaseczno.eu

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię