PIASECZNO Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął 24 października tzw. uchwałę antysmogową, która będzie obowiązywała na terenie całego Województwa Mazowieckiego. Co to oznacza dla mieszkańców Gminy Piaseczno?


Województwo Mazowieckie jest trzecim regionem (po Śląsku i Małopolsce), w którym samorząd województwa podjął taką uchwałę. Wprowadza ona m.in. ograniczenia w używaniu pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu, czyli jednolitych dla całej Unii Europejskiej norm określających emisję zanieczyszczeń trafiających do powietrza.

Kiedy regulacje wejdą w życie?

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Postanowienia w niej zawarte będą jednak wprowadzane stopniowo, aby mieszkańcy mieli czas, żeby dostosować się do nowych regulacji. I tak:

  • wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu od dnia wejścia w życie uchwały;
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno będzie spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm; nie będzie można także spalać paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (czyli np. mokrego drewna);
  • do końca 2022 r. użytkownicy najgorszej jakości kotłów na węgiel lub drewno (tzw. kopciuchów), które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, będą musieli wymienić je na kotły spełniające wymogi ekoprojektu;
  • do końca 2027 będą musieli wymienić kocioł na zgodny z wymogami ekoprojektu użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • do końca 2022 r. posiadacze kominków będą musieli wymienić je na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć kominki w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Czy będą kary?

Przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka – na żądanie kontrolującego – zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie jest zgodne z wymogami, jakie wprowadza uchwała antysmogowa (dokumentem takim może być np. instrukcja użytkowania lub dokumentacja techniczna urządzenia).

Kontrola będzie mogła również dotyczyć jakości stosowanego w urządzeniu grzewczym paliwa. Aby potwierdzić jego jakość, użytkownik będzie zobowiązany posiadać odpowiedni dokument (np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości).

Kontrole będą mogły być przeprowadzane m.in. przez straż miejską, upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy, a także przez policję oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ŚrodowiskaZa niestosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej grozić będzie mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł.

W Piasecznie powstanie system pomiaru zanieczyszczeń

Niezależnie od regulacji antysmogowych na terenie województwa, w Gminie Piaseczno wkrótce powstanie specjalny system do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy naszej gminy oddychali czystym powietrzem. Wprowadzany przez nas system ma umożliwić kontrolę jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy – mówi Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Wkrótce na terenie gminy zamontowanych zostanie 30 stacji pomiarowych wyposażonych w sensory do pomiaru poziomu pyłów.

Urządzenia te będą rozmieszczone na terenie całej gminy, chociaż większość z nich zamontowanych zostanie na terenie miasta – informuje Magdalena Latoszek z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.

Obecnie trwa procedura przetargowa na dostawę systemu. Firma wyłoniona w przetargu – oprócz zamontowania czujników pomiaru jakości powietrza – ma stworzyć także portal informacyjny, na którym będą publikowane wyniki pomiarów.

Dzięki temu rozwiązaniu każdy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić w Internecie, jaki jest poziom zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy – informuje Magdalena Latoszek.

źródło: piaseczno.eu

1 KOMENTARZ

  1. Góra urodziła mysz. Nic nie ma o największym winowajcy – samochodach szczególnie tzw. dieslach. Dowód – w ostatnim ciepłym tygodni sierpnia b.r. temp. były ok. 20C i ciepłe noce, poziom zanieczyszczeń w Warszawie był przekroczony 3 krotnie tzn. 300% normy. Nikt wtedy nie palił w piecach ani w kominkach. Prawdziwym zabójcą tlenu są piece gazowe – spalając gaz BEZPOWROTNIE tracimy tlen, co niewiarygodne? Zachęcam otwarte umysły do sprawdzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię