W tym roku obchodzimy 100 lat piaseczyńskiego sportu. 2022 Rokiem Piaseczyńskiego Sportu

0

PIASECZNO W tym roku obchodzimy setną rocznicę powstania na naszym terenie pierwszych organizacji sportowych. Jest to okazja, aby przypomnieć bogatą historię klubów sportowych oraz ludzi tworzących środowisko sportowe w naszej gminie. Z tego tytułu Rada Miejska w Piasecznie ogłosiła rok 2022 Rokiem Piaseczyńskiego Sportu.

 

Dokładne sprecyzowanie, od kiedy mamy do czynienia ze sportem w Piasecznie, nie jest łatwe, ale przyjęliśmy za cezurę rok 1922, kiedy to w Żabieńcu uformowała się drużyna piłkarska, która później przekształciła się w najdłużej, bo do dziś działający Klub Sportowy „Jedność” Żabieniec, a w Piasecznie w tym samym czasie powstało gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Te sto lat to historia kilkudziesięciu klubów sportowych, dziesiątek sekcji i dyscyplin, które przez lata rozwijały się na terenie naszej gminy. Ale przede wszystkim jest to historia kilku pokoleń, wielu tysięcy zarówno profesjonalnych sportowców, odnoszących sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, jak i mieszkańców masowo uprawiających sport amatorsko.
Tegoroczne obchody podsumowujące działalność sportową w gminie Piaseczno na przestrzeni lat zostały pomyślane jako całoroczny cykl wydarzeń sportowych pod hasłem „100 lat piaseczyńskiego sportu”, który zostanie zwieńczony dużą imprezą sportowo-kulturalną, zorganizowaną 18 września na stadionie miejskim przy ul. 1 Maja. Sama inauguracja jubileuszu będzie miała miejsce podczas zorganizowanego przez LKS „Jedność” Żabieniec XX Memoriału Walentego Kazubka w piłce nożnej.

Kolejnym jubileuszowym wydarzeniem będzie uroczysta XV Piaseczyńska Gala Sportu, która odbędzie się 18 lutego br. Jest to coroczne spotkanie, na którym podsumowywane są osiągniecia i dokonania sportowe oraz nagradzani są wyróżniający się sportowcy, a także działacze sportowi z terenu gminy Piaseczno. Organizatorzy planują również przygotować quiz z wiedzy na temat historii piaseczyńskiego sportu. Odbędzie się on pod koniec bieżącego roku.

Od lutego warto śledzić prasę lokalną, gdzie będą umieszczane informacje, które pozwolą przygotować się do drużynowego quizu, który będzie miał formułę podobną do pojedynku zorganizowanego w 2019 z okazji 590. urodzin Piaseczna.

100 lat piaseczyńskiego sportu zostało podsumowane w książce Agnieszki Cubały „Sportowe dzieje Piaseczna”, której premiera będzie miała miejsce na Piaseczyńskiej Gali Sportu.

Daniel Putkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

– Na przestrzeni ostatnich lat gmina Piaseczno rozwijała się bardzo dynamicznie. Tysiące nowych mieszkańców sprowadziło się tu, szukając dobrego miejsca do życia i realizacji swoich marzeń. W tej sytuacji szczególnie ważne jest dbanie o historię i podkreślanie tożsamości. Chcemy dzielić się wiedzą historyczną, utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Sięgając do korzeni, pokazujemy, że nasza gmina ma duszę, a wokół wspólnych wartości budujemy społeczeństwo obywatelskie. Sport jest doskonałym nośnikiem pozytywnych emocji oraz łącznikiem zarówno pomiędzy pokoleniami, jak i ludźmi o różnych światopoglądach. Dlatego obchody stulecia piaseczyńskiego sportu traktujemy z jednej strony jako hołd pamięci całych pokoleń naszych mieszkańców zaangażowanych w działalność sportową, z drugiej zaś jako doskonałą okazję do promocji funkcjonujących dzisiaj klubów i sekcji sportowych, obiektów przeznaczonych do uprawiania sportu oraz zdrowego stylu życia.

„Sportowe dzieje Piaseczna”

Książka Agnieszki Cubały, którą wydało Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno, jest próbą podsumowania bogatej, stuletniej historii funkcjonowania klubów i sekcji sportowych na terenie gminy Piaseczno.

Celem publikacji jest przedstawienie sportowych dziejów Piaseczna, a także upamiętnienie ludzi, którzy zakładali pierwsze kluby, budowali infrastrukturę oraz osiągali wspaniałe sukcesy, stanowiące dla mieszkańców powód do dumy i radości. 600-stronicowe wydawnictwo nie opisuje zapewne całej historii piaseczyńskiego sportu, należy je traktować jako punkt wyjścia do dalszych rozmów i zbierania materiałów, które będzie można wykorzystać w przyszłości.

Aby wprowadzić czytelnika w tematykę, w pierwszej części książki autorka opisuje historię sportu w odradzającym się państwie polskim po 1918 r. Rozumiejąc procesy, jakie zachodziły w Polsce okresu międzywojnia, a także to, jak powstawały pierwsze kluby sportowe, łatwiej jest zrozumieć, jak przebiegał rozwój sportu na piaseczyńskim gruncie, o czym traktuje druga część książki. Kolejne rozdziały poświęcone są poszczególnym dyscyplinom sportowym oraz klubom sportowym z naszego terenu. Wydawnictwo wzbogacono w liczne archiwalne zdjęcia, a indeks osobowy zawiera prawie 2 500 nazwisk.

Agnieszka Cubała jest autorką m.in. książki „Igrzyska życia i śmierci. Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”. Za swoją ostatnią książkę „Warszawskie Dzieci ’44” otrzymała w listopadzie 2021 r. prestiżową wśród autorów książek historycznych nagrodę KLIO. W roku 2019 wspólnie z gminą Piaseczno wydała cenioną pozycję „Piaseczno’44. Miasto i ludzie”.

Patronat Honorowy:
Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Piotr Obłoza Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie
Ksawery Gut Starosta Powiatu Piaseczyńskiego
Andrzej Kraśnicki Prezes PKOl

Komitet Organizacyjny:
Hanna Kułakowska-Michalak I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Szymon Kowalewski Przewodniczący Rady Sportu
Ewelina Wójcik Przewodnicząca Komisji Sportu
Marek Frącz Dyrektor GOSiR Piaseczno
Łukasz Wyleziński Dyrektor Biura Promocji i Kultury
Paweł Sawa Prezes LKS „Jedność” Żabieniec
Magdalena Gawrych Dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię