Ważne dla Ósmoklasisty

0

Ósmoklasiści, przed Wami ważny rok. Koniec szkoły podstawowej, egzaminy i poszukiwanie nowej szkoły. Rekrutacja zamyka się w pewnych ramach czasowych. Spisaliśmy dla Was te ważne daty

 

Start rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zaczyna się 15 maja 2023, odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji czyli w Internecie na stronie: https://warszawa.edu.com.pl (dalej system), oferta edukacyjna zostanie udostępniona w systemie od 29 kwietnia.

Rekrutacja trwa od 15 maja do 19 czerwca do godz. 15:00: składanie wniosków

Uwaga, niektórzy mają mniej czasu!

Jeśli wskażesz we wniosku na liście preferencji oddziały: wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, wymagające szczególnych indywidualnych predyspozycji. Masz czas tylko do 29 maja do godz. 15.00. Termin ten obowiązuje niezależnie od tego, na którym miejscu na liście umieścisz taki oddział

Od 30 maja do 12 czerwca: sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych, sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej do oddziałów: sportowych, mistrzostwa sportowego i przygotowania wojskowego.

Do 14 czerwca: wyniki sprawdzianów

Od 15 maja do 24 lipca: skierowania na badania dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach. Wykaz przychodni opublikujemy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

Do 5 lipca: drugi termin sprawdzianów i prób sprawności fizycznych. Do 6 lipca: wyniki

Składamy dokumenty

Od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15:00: składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty osobiście lub wysłać na adres e-mail podany przez szkołę.

21 lipca do godz. 12:00 listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 lipca od godz. 12.00 do 26 lipca do godz. 15:00: potwierdzanie woli przyjęcia. Aby to potwierdzić, musisz w szkole złożyć oryginał: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

27 lipca do godz. 14:00: komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

WYBIERZ SZKOŁĘ dla SIEBIE!

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. Chyliczkowska 17,
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 74 13
www.lopiaseczno.waw.pl

A – klasa humanistyczna
B,D – klasy matematyczno-fizyczne
E,F- klasy matematyczno-geograficzne
C – klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna
G – klasa biologiczno-chemiczna

 

Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej
ul. Ks. Cz. Oszkiela 1, Tarczyn

-klasa matematyczno-geograficzna
-klasa rehabilitacyjno-kosmetyczna
-klasa medialna

Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Ul. Zielona 14, Piaseczno
tel. 22 757-28-99
www.szkolamarzen.pl/liceum/

a. przyrodniczy-medyczny,
b. humanistyczno-prawniczy,
c. społeczno-ekonomiczny,
d. informatyczno-matematyczny

Zespół Szkół Nr 1
ul. Szpitalna 10,
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 74 32
www.t1piaseczno.edupage.org

Technikum Nr 1
technik:
– informatyk,
– programista,
– reklamy,
– elektronik,
– teleinformatyk,
– pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
– mechanik pojazdów samochodowych

 

Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater
al. Brzóz 26, Piaseczno

Liceum:
biologiczno-chemiczna,
teatralno-filmowa,
matematyczno-geograficzna,
geograficzno-językowa

Technikum:
technik:
-hotelarstwa,
-organizacji turystyki,
-eksploatacji portów i terminali

 

Zespół Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater – Zyberkówny
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 20
tel. 22 756 73 54
www.zs3piaseczno.pl

 


Technikum Nr 3
technik :
-weterynarii,
-hodowca koni,
-ogrodnik
-architektury krajobrazu

Liceum:
klasa humanistyczna
klasa biologiczno-chemiczna
klasa geograficzno-językowa

 

 

 

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Mirkowska 39
Konstancin-Jeziorna

Liceum:
biznesowo-językowa
rehabilitacyjno-medyczna
fizjoterapii

Technikum:
lotniskowych służb operacyjnych,
spedytor, logistyk

Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria

Liceum:
psychologiczno-społeczna,
turystyczno-językowa
Technikum:
technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
kucharz

Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego
ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria

Liceum:
-służba policyjna,
-ochrona granicy państwowej
Technikum:
technik
-budownictwa,
-ekonomista,
-lotniskowych służb operacyjnych,
-geodeta,
-budowy dróg
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
-elektromechanik pojazdów samochodowych
-fryzjer
-klasa wielozawodowa, monter zabudowy i robót wykończeniowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię