GÓRA KALWARIA Jesteś rolnikiem, prowadzisz działalność sadowniczą, warzywniczą lub zwierzęcą na terenie gminy Góra Kalwaria i płacisz podatek rolny? Konkurs na Rolnika Roku jest skierowany właśnie do Ciebie.


Konkurs ma na celu popularyzację osiągnięć zawodowych i społecznych rolników z terenu Gminy Góra Kalwaria, wyróżnienie osób aktywnych i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, jak również kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi gminy Góra Kalwaria.

Termin zgłoszenia: do 31 lipca każdego roku

Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać: Rada Sołecka, Mazowiecka Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piasecznie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie złóż w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. 3 Maja 10 – Biurze Obsługi Mieszkańców (kancelaria – pok. 4) lub prześlij w formie pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria z dopiskiem Konkurs ,,Rolnik Roku”.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na odpowiednim formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM.

źródło: gorakalwaria.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię