Węzeł Puławskiej z S2. Rozbiórka zawrotki i zmiany w organizacji ruchu

2

Od kilku dni prowadzone są prace w obrębie węzła Puławska, czyli na przecięciu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) z ul. Puławską. To przygotowania do rozbiórki tzw. zawrotki, czyli tymczasowego zakończenia istniejącego odcinka S2 i budowy docelowego połączenia z dalszym fragmentem POW. Na czas jego budowy niezbędne będzie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

Tymczasowy zjazd do rozbiórki

Cofnijmy się o siedem lat. W 2013 roku zakończona została budowa S2 Konotopa-Puławska. W ramach realizacji tego zadania, pod ul. Puławską, GDDKiA wybudowała elementy przyszłego tunelu (strop i ściany szczelinowe), które m.st. Warszawa ma w przyszłości wykorzystać pod poszerzenie ul. Puławskiej. Ponadto na końcu S2 powstała zawrotka jako rozwiązanie tymczasowe i przewidziane do likwidacji w ramach budowy przedłużenia obwodnicy w kierunku Wisły. Rolą zawrotki było zminimalizowanie utrudnień na węźle Puławska, początkowym lub końcowym punkcie Południowej Obwodnicy Warszawy na połączeniu z układem miejskich ulic. Zawrotka miała funkcjonować do czasu wybudowania kolejnego odcinka S2 i otwarcia węzła Puławska w jego docelowym układzie z wszystkimi relacjami skrętnymi w poziomie terenu.

CZYTAJ TAKŻE:  Wiemy, kiedy zamknięcie Puławskiej. Kierowców czekają spore utrudnienia!

Nie takie proste połączenie

Wbrew pozorom, połączenie istniejącego odcinka S2 z budowanym przedłużeniem trasy, za sprawą dużego zakresu prac, będzie pracochłonne. Niezbędne jest rozebranie części zawrotki i wykonanie właściwych prac drogowych, by zniwelować różnicę poziomu pomiędzy istniejącym i budowanym fragmentem trasy. Należy przebudować i przedłużyć mur oporowy oraz wykonać nasyp, na którym znajdą się poszczególne warstwy nawierzchni drogowej. Do tego trzeba jeszcze wybudować kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz przebudować istniejące i wybudować nowe oświetlenie drogowe. Na zakończenie pozostaną jeszcze do wykonania urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne), a także oznakowanie pionowe i poziome. Trzeba będzie także uzupełnić ekrany akustyczne. Wykonawca inwestycji szacuje, że na przeprowadzenie tych prac potrzebuje ok. 6 miesięcy.

Zawrotka będzie zamknięta po uzgodnieniu projektu organizacji ruchu

Obecnie trwają prace przygotowawcze do zamknięcia zawrotki, czyli między innymi budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie rozdziału ul. Puławskiej po północnej stronie węzła oraz sygnalizacji świetlnej na przejściu. Co jest potrzebne, by rozpocząć zasadnicze prace związane z zamknięciem zawrotki i połączeniem istniejącej trasy S2 z budowaną nową drogą w węźle Puławska? Przede wszystkim uzgodniony z władzami m.st. Warszawy, jako zarządcą ruchu odpowiedzialnego za komunikację mieszkańców w stolicy, projekt czasowej organizacji ruchu.

CZYTAJ TAKŻE:  Szersza Puławska. Wiemy, kiedy rozpoczną się prace

Uzgodnienia trwają już od roku

GDDKiA zatwierdza projekty dotyczące organizacji ruchu dla terenu znajdującego się w pasie drogi ekspresowej S2 po uzyskaniu niezbędnych opinii m.in. od m.st. Warszawy. Natomiast poza drogę ekspresową, ale w granicach naszej inwestycji, gdzie przebudowujemy układ miejski, zadaniem GDDKiA jest zaopiniowanie projektu, a zatwierdzenie go leży już w gestii m.st. Warszawy.
Od roku GDDKiA stara się uzgodnić z miastem organizację ruchu na węźle Puławska. Projekt był kilkukrotnie przedstawiany, jednak za każdym razem wracał do nas z uwagami. Wykonawca po raz kolejny uzupełnił o oczekiwania miasta dokumentację, która 5 maja br. została złożona do uzgodnienia. Liczymy na pozytywną opinię umożliwiającą wdrożenie czasowej organizacji ruchu i dalsze prowadzenie robót.

źródło: GDDKiA

2 KOMENTARZE

  1. Takie inwestycje z zapewnieniem płynności ruchu drogowego winny być realizowane z min pół rocznym wyprzedzeniem a zaprojektowane (z wiaduktami i wcześniejszymi zjazdami) w projekcie trasy 15 lat temu. Teraz urzędasy darmozjady stworzony przez siebie problem przerzucają na użytkowników… PRLbis a raczej ubliżało by to i tamtej dalece sprawniejszej administracji… A Wojewoda śpi… i obudzi się w …

  2. ” …ubliżałoby to i tamtej dalece sprawniejszej administracji…”

    To ogromna przesada: gdzie wtedy budowano drogi ekspresowe, z węzłami bezkolizyjnymi, ogrodzone, z przejściami dla zwierząt, z drogami lokalnymi?
    Tamte drogi [np. gierkówka] do obecnych są jak 1: 10.
    A może budowy tamte tonące w błocie były sprawniejsze?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię