Więcej zieleni, więcej rekreacji

0

TARCZYN Gmina Tarczyn pozyskała dwa dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Dzięki temu, oraz zabezpieczeniu w budżecie gminy środków własnych, na terenie rekreacyjno-sportowym w Tarczynie/Drozdach, tuż obok skateparku, zrealizowane zostały kolejne zadania inwestycyjne. Dotyczą one utworzenia małej infrastruktury oraz terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej. Dodatkowo, gmina Tarczyn utworzyła tam nową siłownię zewnętrzną, co poszerza możliwości aktywnego wypoczynku dla mieszkańców.

Jako uzupełnienie inwestycji, mające na celu podniesienie jej funkcjonalności, wykonane zostały również alejki spacerowe, a także kosze na śmieci. Nowy obiekt rekreacji i wypoczynku, który powstał w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji jest ogólnodostępny. Cel inwestycji to wzrost jakości życia mieszkańców i atrakcyjności regionu.

Warto zaznaczyć, iż realizacja niniejszego zadania jest integralną częścią przemyślanego, dokładnie zaplanowanego, szerszego przedsięwzięcia, tj. budowy terenu sportowo-rekreacyjnego. Do tej pory gmina Tarczyn, pozyskując różnego rodzaju dofinansowania, zrealizowała i systematycznie realizuje kolejne etapy tejże inwestycji, w tym m.in.:

  • wykonanie tematycznego placu zabaw wraz z parkingiem i otoczeniem,
  • budowę wspomnianego skateparku, boiska wielofunkcyjnego, mostku nad rzeką Tarczynką i podestów drewnianych,
  • uporządkowanie terenu przy rzece, zagospodarowanie zieleni i wykonanie drugiego pomostu nad rzeką,
  • utworzenie Podwórka Talentów NIVEA 2018 (po jego wygraniu w ogólnopolskim konkursie),
  • wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów (w kierunku miejskiego cmentarza), budowę nowych alejek spacerowych, utworzenie miejsca pod rozkładaną scenę plenerową (wraz z budową bezpośredniej drogi dojazdowej) oraz montaż ławek.

Szymon Woźniak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię