Wiecie ile śmieci wyprodukowali mieszkańcy w zeszłym roku?

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna coraz lepiej segregują śmieci. W 2022 r. z prawie 12,7 tys. ton odpadów komunalnych 7,1 tys. ton zostało zebranych selektywnie. To widoczny efekt urzędniczych kontroli.

W 2022 r. systemem odbioru odpadów komunalnych w gminie Konstancin-Jeziorna – na podstawie złożonych deklaracji – objętych było 23 378 mieszkańców, z których 16 986 mieszkało w zabudowie jednorodzinnej, a 6 397 w wielorodzinnej. Wytworzyli oni łącznie prawie 12,7 tys. ton śmieci. Oznacza to, że statystyczny mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna wyprodukował w ubiegłym roku ponad pół tony odpadów.

Mniej zmieszanych

Tym razem, inaczej niż przed rokiem, największą frakcję stanowiły bioodpady – 4,7 tys. ton. Na drugim miejscu były odpady zmieszane – 4,6 tys. ton, a na trzecim – metale i tworzywa sztuczne – 954,7 ton. Dla porównania, w 2021 r. były to odpowiednio – 4,3 tys. ton; 5,1 tys. ton i 930,7 ton. Powyższe dane pokazują, że rośnie świadomość społeczna i mieszkańcy naszej gminy z roku na rok coraz lepiej segregują śmieci. Duża w tym zasługa systematycznych kontroli przeprowadzanych przez pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz strażników miejskich. Odbywały się one od maja do listopada 2022 r. i obejmowały m.in. sołectwa Ciszyca, Czernidła, Habdzin, Łęg, Opacz, Gassy, Piaski, Słomczyn i Turowice, a także Konstancin-Jeziornę, w tym wszystkie altany śmietnikowe wspólnot mieszkaniowych oraz znaczną część posesji położonych w sektorze pierwszym i drugim odbioru odpadów. Były bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami oraz pisemne pouczenia, które – jak widać – Więcej segregowanych odpadów przyniosły efekt.

– Ubiegłoroczny wzrost masy odpadów zbieranych selektywnie to dobra prognoza na przyszłość – mówi Agnieszka Sobieraj, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG. – To także motywacja nie tylko dla urzędu, aby podejmować dalsze działania w zakresie uświadamiania mieszkańców o wielkiej wadze i korzyściach płynących z  poprawnej segregacji odpadów, ale także dla samych mieszkańców. Przecież wszystkim nam zależy na tym, aby środowisko, w którym żyjemy było możliwie jak najmniej zanieczyszczone.

Oszczędności

Poza tym mniejsza ilość zebranych odpadów zmieszanych to spore oszczędności – ta frakcja jest bowiem najdroższa w odbiorze i utylizacji. Dla porównania cena za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych w 2022 r. wynosiła 1 047,60 zł, a cena metali i tworzyw sztucznych – 646,92 zł. W tym roku również planowane są urzędnicze kontrole. Sprawdzana będzie poprawność segregacji, a  także weryfikowane deklaracje śmieciowe pod kątem m.in. liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Obejmą one zarówno zwykłych mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Przypominamy, że osoby prowadzące w gminie działalność gospodarczą muszą mieć podpisaną indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz posiadać faktury za wykonane usługi.

 

Źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię