PIASECZNO W marcu obyły się konsultacje społeczne dotyczące uruchomienia w centrum miasta strefy płatnego parkowania. Większość mieszkańców, która wzięła w nich udział nie chce w Piasecznie parkomatów


Mieszkańcy i przedsiębiorcy mogli przez miesiąc wyrażać swoje opinie w internetowej ankiecie, przesyłać maile z uwagami jak i wypełnić ankietę papierową.

Większość nie chce płacić za postój przy głównych ulicach miasta

Z 790 osób biorących udział w internetowym badaniu przeciwko wprowadzeniu strefy wypowiedziało się 62,3 proc. czyli 492 osoby. Za wprowadzeniem płatnej strefy 278 osób czyli 35,2 proc., zaś 20 osób nie udzieliło odpowiedzi na pierwsze pytanie. Korespondencja mailowa cieszyła się mniejszym zainteresowanie. Do urzędu wpłynęły tylko trzy maile, z czego dwa popierały utworzenie strefy, a jeden był wyrazem sprzeciwu.

Choć więcej jest osób, które nie chcą płacić za parkowanie to liczba tych, którzy ze zrozumieniem i entuzjazmem podchodzą do pomysłu daje nam mandat do tego, abyśmy tematu nie przekreślali  – komentuje burmistrz Zdzisław Lis. – Inaczej też statystyki te wyglądają, kiedy o opinie prosimy najbardziej zainteresowane osoby czyli przedsiębiorców, którzy prowadzą sklepy i punkty usługowe w centrum miasta – podkreśla.

Co o płatnej strefie parkowania myślą przedsiębiorcy?

Wśród przedsiębiorców z centrum Piaseczna przeprowadzona była oddzielna, osobista ankieta, w której 90 proc. jest zwolennikami rozwiązania problemu blokowania miejsc postojowych wzdłuż głównej arterii w mieście poprzez wytyczenie płatnej strefy.

W jakich miejscach ma powstać strefa płatnego parkowania?

W kolejnych doprecyzowujących pytaniach ankietowani wypowiadali się na temat ewentualnego zasięgu takiej strefy oraz czasu wolnego od opłat.

Jeśli chodzi o ulice i odcinki, które powinna strefa obejmować, to połowa osób z internetowej ankiety nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Spośród pozostałych, 19,1% chce takiej strefy wzdłuż ul. Kościuszki od ul. Kościelnej do ul. Nadarzyńskiej, przy ul. Rynkowej oraz przy ul. Sierakowskiego na wysokości skweru Kisiela wraz z Łącznikiem przy Urzędzie Miasta, zaś 20,6 proc. chce strefy poszerzonej o całą długość ul. Kościuszki. 9,75 proc. osób zgłosiło dodatkowe uwagi i pomysły co do zasięgu strefy. W ankiecie przedsiębiorców, aż 85 proc. z nich chce strefy na całej długości ul. Kościuszki.

Czas wolny od opłaty parkingowej

Podobnie w przypadku pytania o czas wolny od opłaty parkingowej – blisko połowa ankietowanych nie ustosunkowała się do niego. To osoby, które pomysłowi strefy są przeciwne. Spośród pozostałych, najwięcej, bo 21,1 proc. jest za tym, aby czas bez opłat wynosił 45 min., 16,2 proc. uważa, że powinno to być 30 min., 9,1 proc. 15 min, zaś 9,75 proc. uważa, że parkowanie powinno być płatne zawsze, niezależnie od czasu postoju

Ostateczna decyzja czy strefa powstanie i na jakich zasadach, nie została jeszcze podjęta.

Musimy wpierw wykonać analizę pomiarową, a jest to obecnie utrudnione w związku z objazdami i zamknięciem ul. Sierakowskiego – mówi Włodzimierz Rasiński, naczelnik wydziału infrastruktury i transportu publicznego.

źródło: piaseczno.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię