Wiemy co z S7 od węzła Lesznowola do Tarczyn Północny

0

LESZNOWOLA/TARCZYN Pod koniec czerwca GDDKiA podpisało umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ. Powtórny przetarg był efektem odstąpienia od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą inwestycji.

 

Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest firma PUT Intercor, a wartość umowy to ok. 510,5 mln zł. Czas realizacji to 30 miesięcy od  daty  zawarcia umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Wymogiem postawionym przez GDDKiA jest to, by ciąg główny trasy S7 był przejezdny do października 2022 r., natomiast zakończenie wszystkich prac przewidywane zostało w I kwartale 2024 r.

 

Obowiązki wykonawcy

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (w tym decyzji zamiennych), wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Ponadto zadaniem wykonawcy jest do końca III kwartału 2024 r. wyremontowanie 17 kilometrów obecnego przebiegu DK7.

14,8 kilometra drogi po nowym śladzie 

Odcinek od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas. W ramach zadania wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dlaczego drugi przetarg i nowy wykonawca?

Przypomnijmy, że 2 października 2020 r. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. Decyzja ta była poprzedzona wielokrotnymi wezwaniami poprzedniego wykonawcy do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji inwestycji. W związku z tym, aby zrealizować inwestycję niezbędne było ogłoszenie nowego postępowania przetargowego i podpisanie umowy z nowym wykonawcą.

CZYTAJ TAKŻE:  Głośna trasa S7. Czy mieszkańcy będą protestować?

 

Kalendarium S7 Lesznowola – Tarczyn Północ

 • 18 września 2015 r. – ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i buduj
 • 20 kwietnia 2017 r. – otwarcie ofert
 • 9 czerwca 2017 r. – wybór najkorzystniejszej oferty firmy IDS-BUD (ok. 388,7 mln zł)
 • 17 sierpnia 2017 r. – podpisanie umowy
 • 2 października 2019 r. – uzyskanie pierwszej decyzji ZRID
 • 30 grudnia 2019 r. – uzyskanie drugiej decyzji ZRID
 • 2 października 2020 r. – odstąpienie od umowy przez GDDKiA
 • 24 grudnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy w formule Projektuj i buduj
 • 25 lutego 2021 r. -  otwarcie ofert
 • 29 kwietnia 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
 • 23 czerwca 2021 r. – podpisanie umowy z firmą PTU Intercor

 

29 kilometrów trasy i trzy zadania realizacyjne

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki:

 • od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km,
 • od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km,
 • od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.

 

Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Wjazd na nową drogę będzie możliwy poprzez węzły Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

CZYTAJ TAKŻE:  Głośna trasa S7. Czy mieszkańcy będą protestować?

 

Zaawansowanie prac na dwóch realizowanych odcinkach

Na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola,  wykonawca zbliża się do półmetka robót kontraktowych. Przypomnijmy, że GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie prace kontynuuje firma Polaqua.

Prowadzone są roboty ziemne (nasypy, wykopy), mostowe, układane są warstwy konstrukcji drogi, roboty brukarskie oraz przebudowywana jest infrastruktura podziemna. Termin umowny zakończenia wszystkich prac mija w październiku 2022 r.

 

Dobiega końca budowa prawie 8-kilometrowej drogi ekspresowej pomiędzy  węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca. Toczy się procedura uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Od grudnia 2020 r., w ramach czasowej organizacji ruchu, kierowcy korzystają z ciągu głównego trasy, co umożliwiło wykonawcy dokończenie przebudowy dróg lokalnych. Prowadzone są prace wykończeniowe związane z humusowaniem, nasadzeniami zieleni, montażem ekranów akustycznych i robotami branżowymi (kanalizacja, kanał technologiczny). Umowny termin zakończenia robót został przesunięty na czerwiec br. za sprawą uznanego roszczenia związanego z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji ZRID. Analizowane są kolejne roszczenia. W przypadku ich ewentualnego uznania termin na ukończenie może zostać przesunięty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię