Wirus ptasiej grypy wciąż obecny

2
Ptasia grypa atakuje

GÓRA KALWARIA Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla całych gospodarstw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii ogłaszają apel do hodowców


Przyczyna choroby

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa również człowiek i dlatego jeszcze raz warto przypomnieć sobie o podstawowych zasadach postępowania.

Jak uchronić przed wirusem gospodarstwo i zwierzęta?

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Za nieprzestrzeganie powyższych zasad nakładane są kary administracyjne

2 KOMENTARZE

    • Wysokość kary ustala się w zależności od rozmiaru naruszenia.

      Kara wynika z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków.

Pozostaw odpowiedź PiasecznoNews.pl Anuluj odpowiedź

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię