Wojewoda nie zaakceptował pomysłu zagospodarowania gminy. Zbyt dużo mieszkaniówki!

0

LESZNOWOLA W lutym rada miejska uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pod koniec marca wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność tej uchwały. Decyzja ta cieszy wielu mieszkańców, którzy uważają że uchwalone studium było w bardzo wielu kwestiach szkodliwe


Nie jest tajemnicą, że wojewodzie nie spodobało się to, że zbyt dużo terenów zostało przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – mówi jeden z gminnych urzędników.
Studium przedstawia ogólną politykę przestrzenną. Bilans zabudowy mieszkaniowej w stosunku do usług czy terenów zielonych jest w opinii wojewody niekorzystny. Poza tym w opracowaniu znalazły się błędy. Dlatego trwają prace nad korektą studium. O tym czy zostanie podjęte w zmienionym kształcie zdecyduje już niedługo rada miejska nowej kadencji – dodaje nasz rozmówca.
W decyzji wojewody znalazła się adnotacja, że nieważność uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego na skutek dokonanej z urzędu oceny zgodności z przepisami prawnymi.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię