Wójt dostała dwa oczka

1

LESZNOWOLA W ubiegłym tygodniu radni pozytywnie ocenili wykonanie przez wójt gminy Marię Jolantę Batycką-Wąsik ubiegłorocznego budżetu. 21 radnych jednogłośnie udzieliło pani wójt wotum zaufania i zdecydowało o przyznaniu jej absolutorium. – Bardzo dziękuję za te dwa oczka – cieszyła się wójt Lesznowoli


Najpierw wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik przedstawiła radnym i mieszkańcom Raport o stanie gminy za 2019 rok. Dużo mówiła o wydatkach na edukację, w tym budowie szkoły w Zamieniu, przedszkola w Wólce Kosowskiej i rozbudowie szkoły w Nowej Iwicznej.
– Zawsze traktowaliśmy oświatę jako priorytet numer jeden – przekonywała Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – W naszych szkołach mamy dobre wyniki nauczania, należymy do 4 proc. najlepszych szkół w Polsce.
Jak zwykle podczas podobnych podsumowań wójt dużo mówiła o polityce zrównoważonego rozwoju oraz priorytetach gminy, do których zaliczyła gospodarkę wodno-kanalizacyjną, oświatę, sport i rekreację, budowę dróg i ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem oraz wydatki na kulturę (w takiej kolejności). Te priorytety mogą się jednak wkrótce nieco zmienić, bo pod wpływem uwag mieszkańców wójt przyznała, że po zakończeniu budowy sieci sanitarnych będzie chciała położyć większy nacisk na drogi.
W raporcie była też mowa zarówno o dochodach, jak i wydatkach gminy w ubiegłym roku (odpowiednio ponad 247 mln zł i prawie 298 mln zł), jak i zadłużeniu, które wynosi 129 mln zł, co stanowi nieco ponad 52 proc. dochodów. Wójt zapewniała, że poziom zadłużenia nie powinien budzić obaw mieszkańców, bo mieści się w dopuszczalnych limitach.
Po przedstawieniu raportu rozpoczęła się dyskusja, w której wzięli udział mieszkańcy. Zadawali pytania dotyczące m.in. hal Panattoni, zarzucali gminie zaniechania w budowie dróg oraz oświetlenia i sprzyjanie deweloperom. Zwracali też uwagę, że w raporcie zostały przedstawione same sukcesy, a nie ma tam nic o rzeczywistych problemach gminy.
– Ten raport ma formę folderu reklamowego – podkreśliła jedna z mieszkanek. Potem przyszła kolej na wypowiedzi osób związanych z lesznowolskim samorządem lub czerpiących z niego profity, które w większości dziwiły się krytycznym wypowiedziom poprzedników, wychwalając zmiany jakie dokonały się w Lesznowoli pod rządami pani wójt. Na końcu Maria Jolanta Batycka-Wąsik podziękowała za wszystkie uwagi, zapewniając że są dla niej bardzo cenne.
Następnie radni jednogłośnie udzielili wójt wotum zaufania i przyznali jej absolutorium.

TW

1 KOMENTARZ

  1. ……Wójt zapewniała, że poziom zadłużenia nie powinien budzić obaw mieszkańców, bo mieści się w dopuszczalnych limitach. …. A kto te limity ustalał? Czy w swoich prywatnych budżetach wójt czy radni też dopuszczają zadłużenie na poziomie 50% dochodów? Czy gmina ma PLAN REDUKCJI zadłuzenia? Bo zadłużenie to oddanie realnej władzy w ręce wierzycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię