Wójt i nowi radni złożyli ślubowanie. Wybrano też nowe prezydium rady

0

LESZNOWOLA Dziś rano odbyła się pierwsza sesja nowej rady gminy Lesznowola. – Samorząd to praca zespołowa, w której ważna jest umiejętność określania priorytetów i budowania kompromisów – mówiła wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik


Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik (z lewej) i przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Dorota Czajkowska

Sesję otworzył radny-senior Jerzy Wiśniewski, który po chwili oddał głos Dorocie Czajkowskiej, przewodniczącej gminnej komisji wyborczej. Ta pogratulowała nowym radnym oraz wręczyła im zaświadczenia o wyborze. Po chwili uroczyste ślubowanie złożyła także wybrana na szóstą kadencję wójt Lesznowoli.
– Ślubuję, że dochowam wierności prawu, a urząd będę sprawować dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – przyrzekła Maria Jolanta Batycka-Wąsik.
Wójt Lesznowoli podkreśliła, że ma świadomość ogromnego zobowiązania wynikającego z wyboru mieszkańców i zrobi wszystko, aby ich nie zawieść.
– Rozpoczynamy wspólnie nowy rozdział samorządowej historii naszej gminy – zwróciła się do radnych. – Każdy z państwa jest wyjątkowy i ta wasza różność jest wielką wartością. W życiu ważne jest to gdzie jesteśmy, ale jeszcze ważniejsze dokąd zmierzamy. Życzę wszystkim państwu realizacji waszych zamierzeń.

Nowe prezydium rady, od prawej: przewodnicząca Bożenna Korlak, Dorota Czajkowska (przewodnicząca gminnej komisji wyborczej), wiceprzewodnicząca Anna Lasek i wiceprzewodniczący Łukasz Grochala

Następnie wyłoniono komisję skrutacyjną, która przygotowała wybory na przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących. Przewodniczącą została Bożenna Korlak, która pełniła tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Jej zastępcami będą Anna Lasek z Koalicji Obywatelskiej oraz Łukasz Grochala z PiS.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię