Wójt z udzielonym absolutorium i wotum zaufania

0

PRAŻMÓW W dniu 13 czerwca 2022 w Urzędzie Gminy Prażmów odbyła się XLI Sesja Rady Gminy, na której jednymi z najważniejszych poruszanych spraw były debata nad raportem o stanie Gminy Prażmów za 2021 rok i przyjęcie tego raportu, udzielenie wotum zaufania dla Wójta Jana Adama Dąbka wraz z absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

W debacie mieli możliwość wziąć udział mieszkańcy gminy. Wpłynęły dwa zgłoszenia: Pana Miłosława Zegadło -byłego radnego z Ustanowa oraz Pani Jolanty Zadwornej -byłej sołtys Ustanowa.

Po udzieleniu wyjaśnień do punktów związanych z raportem o stanie gminy, głos zabrała Pani Zadworna, która podziękowała obecnej radzie gminy i wójtowi za osiągnięcia dokonane w obecnej kadencji. Jak powiedziała „Nie zawsze się zgadzałam z waszymi decyzjami ale w rezultacie widzę, że nie miałam racji. Gratuluję Wójtowi osiągnięć i patrzenia szerzej niż jedna kadencja na jej rozwój”.

Na sesji stawiło się 12 z 15 radnych. Dochody budżetowe na 2021 rok stanowiły kwotę 76 mln złotych.

Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 14 mln złotych przeznaczono na inwestycje co stanowi 1/5 tego budżetu. Gmina nie posiada zadłużenia.

Zostały pozyskane środki zewnętrzne w kwocie ponad 15 mln złotych, co nie byłoby możliwe bez wkładu własnego i zabezpieczenia finansowego.

Na uwagę zasługuje również fakt, że pomimo niestabilnej sytuacji ekonomicznej w kraju, władze gminy nie podniosły mieszkańcom podatków.

Po udzieleniu wyjaśnień do sprawozdania finansowego przez skarbnika przystąpiono do głosowania nad wotum zaufania, udzieleniem absolutorium i przyjęciem sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz z wykonaniem. Głosowania kształtowały się na poziomie 9 radnych ZA, 3 PRZECIW, 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów, a co za tym idzie udzielono wójtowi wotum zaufania i absolutorium za rok 2021.

W roku 2022 gmina planuje kolejne inwestycje. Najważniejszą z nich jest budowa przedszkola w Jaroszowej Woli. Nie zapomniano jednak o budowie dróg poprawiającej komunikację przy szkołach oraz rozbudowie kanalizacji. Podczas sesji dokonano zmian w budżecie, które zabezpieczą środki na ich realizację.

Cały czas gmina realizuje zaplanowaną strategię rozwoju w kadencji 2018-2023.

Patrycja Kaczorowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię