Wsparcie dla strażaków

0

TARCZYN Wczoraj odbyła się uroczystość, podczas której podpisano trzy umowy na doposażenie jednostek OSP z terenu powiatu piaseczyńskiego. Do Tarczyna, Prażmowa i Góry Kalwarii trafi 2,4 mln zł na zakup trzech wozów strażackich

Na spotkaniu obecne były władze gmin – burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski oraz wójt Prażmowa Jan Adam Dąbek. W uroczystości wzięła udział także posłanka RP Bożena Żelazowska oraz Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Zanim przystąpiono do podpisania umów głos zabrał ekspert Komisji Europejskiej – Jan Barcz. O dobrodziejstwach płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej mówił również marszałek Adam Struzik.


– Ostatnio jeden z dziennikarzy zapytał mnie, gdzie Polska by dziś była, gdyby nie Unia Europejska – mówił marszałek. – Bez zastanowienia odpowiedziałem, że prawdopodobnie w tym miejscu, w którym jest dziś Ukraina. Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny – dodał Adam Struzik. – Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Zależy nam, aby nowoczesne samochody jak najszybciej trafiły do jednostek.
Poruszającym, patriotycznym punktem uroczystości było czytanie fragmentów „Konstytucji dla Europy” według scenariusza Olgierda Łukaszewicza. 
Następnie przystąpiono do podpisania umów oraz symbolicznych czeków.

OSP w Górze Kalwarii zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu jest także planowane zorganizowanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,9 mln zł z czego dofinansowanie z UE to 950 tys. złotych.

Gmina Prażmów zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wągrodnie. Ponadto zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu i ochronie zasobów wodnych. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 1,56 mln zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi 779 920 złotych.


Natomiast OSP w Tarczynie zostanie doposażone w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Aktualne jednostka nie posiada samochodu do wyjazdów typowo terenowych. Dzięki środkom unijnym pozyska wóz, który umożliwi sprawne poruszanie się po terenach leśnych i wiejskich. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 1,4 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 690 tys. złotych.


Adam Braciszewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię