Wycena przedsiębiorstwa w Warszawie – jak przebiega proces krok po kroku?

0

Wycena firmy ma na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa i dostarcza szeroką wiedzę na temat zarządzania przedsiębiorstwem. Na potrzeby wyceny dokonywana jest analiza całej branży, a doradztwo i usługi doświadczonych profesjonalistów w zakresie wyceny wartości firmy sprawiają, że z zebranych danych można przygotować rzetelny raport końcowy.

 

Wycena przedsiębiorstw – jakie są etapy i w jakim celu się przeprowadza?

Cel wyceny to podstawowa informacja dla osoby, która w ramach swojej działalności podejmuje się za pomocą konkretnej metody wycenić wartość spółki. Jeśli wycena przedsiębiorstwa w Warszawie przeprowadzana jest w celu sprzedaży udziałów, to należy określić jej wartość rynkową. Istotne jest, że od celu wyceny zależy wybór sposobu szacowania wartości spółek. Wybór celu wyceny to pierwszy etap. Kolejnym jest zebranie potrzebnych informacji, przykładowo przykładowo przygotowanie danych na temat branży czy też usług jakie świadczą firmy. Analiza danych spółki i przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa pozwalają w ostateczności na przygotowanie raportu z wyceny, który jest przekazywany klientowi. Klient do samego końca może liczyć na doświadczenie zespołu doradców do spraw wyceny przedsiębiorstwa i uzyskanie dodatkowych wyjaśnień do wyceny w ramach zamówionej usługi.

 Wycena przedsiębiorstw Warszawa – kto zajmuje się wyceną wartości przedsiębiorstwa?

Z usług kancelarii specjalizujących się w wycenie wartości przedsiębiorstwa korzystają np. przedsiębiorcy biorący udział w procesie sprzedaży akcji, przy przekształceniu czy optymalizacji podatkowej. Przy wycenie spółek istotne jest, by skorzystać z usług osób, których duże doświadczenie w zakresie szacowania wartości spółki pozwoli na uzyskanie usystematyzowanych informacji na temat swojego biznesu lub innej spółki, która została poddana wycenie. Najczęściej wyceną zajmują się ekonomiści, którzy mają do dyspozycji pomoc biegłych sądowych oraz osób z zakresu porad prawnych.

Wycena przedsiębiorstw – kiedy się przydaje?

Najczęściej wśród potrzeb klientów, którzy potrzebują wyceny firmy jest przypadek toczących się postępowań sądowych, podział majątku, chęć odkupienia części udziałów spółki od innego akcjonariusza, transakcje kupna-sprzedaży i fuzji. Wyceny przedsiębiorstw dokonuje się również w ramach badania opłacalności inwestycji finansowych oraz dla potrzeb sprawozdawczości.

Jak wycenić wartość spółki –  trzy metody wyceny przedsiębiorstw

Najczęściej wycena przedsiębiorstw jest oparta o jedną z wybranych metod wyceny spółek. W praktyce zastosowanie mają metody dochodowe, majątkowe i porównawcze. Wycena powinna być sformułowana w sposób czytelny i zrozumiały dla klienta, a zatem każda z części przygotowanego raportu w ramach usługi wyceny przedsiębiorstwa musi uzasadniać wybór metody wyceny. Czynniki decydujące o wybranej metodzie to m.in. przedmiot działalności, dostępność danych, cel wyceny i sytuacja prawno-ekonomiczna danej firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię