GÓRA KALWARIA 17 czerwca w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew.


Po zgłoszeniu chęci usunięcia drzew czy krzewów urząd ma trzy tygodnie na sprawdzenie, czy rośliny nie są chronione lub czy nie mają znamion pomników przyrody. Wyciąć rośliny będzie można dopiero wtedy, gdy w ciągu następnych dwóch tygodni urząd nie wyrazi sprzeciwu.

Z konieczności zgłoszenia wycinki są wyłączone topole, wierzby, klony jesionolistne oraz klony srebrzyste, jeśli obwód ich pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał 80 cm. W przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego ten obwód nie będzie mógł przekraczać 65 cm, a w przypadku pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

Całość procesu zgłoszenia trwa 5 tygodni, a zgoda na wycinkę jest ważna tylko przez następne 6 miesięcy. Po tym terminie usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Nowelizacja wprowadza również przepisy, dzięki którym będzie można sprawdzić, czy wycinka była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Nieruchomość, na której były prowadzone prace nie będzie mogła być wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej przez 5 lat od zgłoszenia.

źródło: gorakalwaria.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię